07:45 PM 19/01/2020
Tiếng Việt English
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03 tháng 2 năm 1930 là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, là sự kiện đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.
Ngày 29/11/2019 Bộ Tài chính có Quyết định số 2503/QĐ-BTC về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020. Dự toán được giao trên cơ sở Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2019, Nghị quyết số 87/2019/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ tám về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 và Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc tự tu dưỡng, rèn luyện thực hiện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, Tổng cục Hải quan đã phát động thi đua văn hóa công sở giai đoạn 2020 -2025, áp dụng đối với cá nhân và tập thể.
DOC_IDDOC_CODEDOC_DESCRIPTIONDOC_DATE
107/QĐ-TCHQ
Quyết định số 107/QĐ-TCHQ ngày 16/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với ...
16/01/2020
7709/TCHQ-TXNK
Công văn số 7709/TCHQ-TXNK ngày 12/12/2019 của Tổng cục Hải quan Hướng dẫn thực hiện QĐ số 1230/QĐ-BCT
12/12/2019
7656/TCHQ-TXNK
Công văn số 7656/TCHQ-TXNK ngày 10/12/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại máy chiếu
10/12/2019
5771/QĐ-BYT
Quyết định số 5771/QĐ-BYT ngày 11/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc ...
11/12/2019
1118/DP-TC
Công văn số 1118/DP-TC ngày 11/12/2019 của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế về Thủ tục xuất khẩu mẫu vi sinh y học không lây nhiễm ...
11/12/2019
760/QĐ-QLD
Quyết định số 760/QĐ-QLD ngày 12/12/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
12/12/2019
8004/TCHQ-TXNK
Công văn số 8004/TCHQ-TXNK ngày 27/12/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Chuyển đổi loại hình DN
27/12/2019
8078/TCHQ-TXNK
Công văn số 8078/TCHQ-TXNK ngày 30/12/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại hàng hóa
30/12/2019
8107/TCHQ-TXNK
Công văn số 8107/TCHQ-TXNK ngày 30/12/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc về trị giá hải quan
30/12/2019
8123/TCHQ-TXNK
Công văn số 8123/TCHQ-TXNK ngày 30/12/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Doanh nghiệp ưu tiên NK hệ thống điều hòa trên 90.000 BTU
30/12/2019
06/TCHQ-TXNK
Công văn số 06/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc về trị giá hải quan
02/01/2020
07/TCHQ-TXNK
Công văn số 07/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc về trị giá hải quan
02/01/2020
13/TCHQ-TXNK
Công văn số 13/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Trị giá hải quan linh kiện nhập bù linh kiện lỗi
02/01/2020
32/TCHQ-TXNK
Công văn số 32/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Trị giá hải quan hàng xuất khẩu
02/01/2020
49/TCHQ-TXNK
Công văn số 49/TCHQ-TXNK ngày 03/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Trị giá hải quan hàng xuất khẩu
03/01/2020
131/TCHQ-TXNK
Công văn số 131/TCHQ-TXNK ngày 06/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại hàng hóa
06/01/2020
3810/QĐ-BKHCN
Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ v/v công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm thuộc trách nhiệm quản lý ...
18/12/2019
02/QĐ-QLD
Quyết định số 02/QĐ-QLD ngày 03/01/2020 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
03/01/2020
05/QĐ-BCT
Quyết định số 05/QĐ-BCT ngày 03/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương ...
03/01/2020
06/QĐ-BCT
Quyết định số 06/QĐ-BCT ngày 03/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty CP tập ...
03/01/2020
07/QĐ-BCT
Quyết định số 07/QĐ-BCT ngày 03/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty CP Que ...
03/01/2020
TỶ GIÁ TÍNH THUẾ
$
USD:
£
GBP:
EUR:
¥
JPY:
¥
CNY:
$
AUD:
฿
THB:
KRW:
$
CAD:
LAK:
Thông tin doanh nghiệp
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
 • Nhà máy phân bón Baconco
 • Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Văn phòng điện tử
 • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam
 • M-Okasan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
 • Công ty TNHH Hikosen Cara
 • Công ty TNHH MTV Hyundai Việt Nam
 • Công ty TNHH Ống Thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam (NPV)
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Công ty POSCO Việt Nam
 • Công Ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty PTSC Việt Nam
 • Tổng công ty dầu Việt Nam
 • LIÊN DOANH VIỆT-NGA
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
 • Công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS)
 • Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Đại lý vé máy bay Thịnh Anh
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân