06:57 AM 25/06/2019
Tiếng Việt English
Ngành Hải quan triển khai các giải pháp thu hồi nợ đọng  thuế 06 tháng cuối năm 2019
Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 3965/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan để triển khai các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế 06 tháng cuối ...
18/06/2019
37
Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày Đại dương thế giới; Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 2019
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát động phong trào hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày Đại dương ...
17/06/2019
51
Bác Hồ với công tác xây dựng Đảng
Là người sáng lập và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam trở thành đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, là lực lượng lãnh đạo của nhà nước và xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi tự đổi mới, ...
17/06/2019
53
Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 tại làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An; mất ngày 02/9/1969 tại thủ đô Hà Nội. Mặc dù đã xa rời trần thế gần 50 năm nhưng hình ảnh và phẩm chất ...
10/06/2019
88
Công bố 09 thủ tục hành chính mới,  thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong  lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ngày 31 tháng 5 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 911/QĐ-BTC Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản ...
07/06/2019
153
Cục Hải quan Tỉnh phát động  “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019”
Hưởng ứng chương trình “Tháng hành động, phòng chống ma túy – tháng 6” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – ngày 26/6”năm 2019 từ ngày 01/6-30/6/2019 với chủ đề “ Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu”, cục Hải quan ...
29/05/2019
85
Ngành Hải quan hưởng ứng  Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2019
Ngày 22 tháng 5 năm 2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 3186/TCHQ-VP gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan về việc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng ...
27/05/2019
101
Tổng cục Hải quan ban hành Bộ chỉ số  theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính
Ngày 24/5/2019 Tổng cục Hải quan đã ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính tại Quyết định số 1500/QĐ-TCHQ, Bộ chỉ số này để đánh giá kết quả của công tác cải cách hành chính hàng năm ...
27/05/2019
83
Tăng cường việc kiểm soát tôm hùm càng đỏ (tôm đất)
Hiện nay, đang có hiện tượng nhập lậu tôm hùm càng đỏ hay còn gọi là tôm hùm đất, thường được gọi với tên tiếng Anh là Crawfish, Crayfish. Mặt hàng này mới bắt đầu du nhập vào Việt Nam, nhưng đây là sinh vật ...
24/05/2019
141
Trang 1 / 176
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân