02:25 AM 15/07/2020
Tiếng Việt English
Tổ chức Hội nghị sơ kết trực tuyến toàn quốc ngành Tài chính
Để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách 06 tháng đầu năm 2020, quán triệt nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020, sáng ngày 07/7/2020 Bộ Tài chính đã tổ chức ...
07/07/2020
85
Tổng cục Hải quan Ban hành sổ tay nghiệp vụ kế toán thuế và thu khác, quản lý nợ thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1647/QĐ-TCHQ về việc Ban hành sổ tay nghiệp vụ kế toán thuế và thu khác, quản lý nợ thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
06/07/2020
88
Bộ Tài chính ban hành Quy chế văn hóa công sở  cho các đơn vị thuộc và trực thuộc.
Nhằm xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, lịch sự, đảm bảo tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các đơn vị, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức Tài chính chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, ...
01/07/2020
127
Ngành Hải quan với công tác tuyên truyền năm 2020
Ngày 24 tháng 6 năm 2020 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4223/BC-TCHQ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tuyên truyền trên báo, đài 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ tuyên truyền 06 tháng cuối năm 2020 ...
30/06/2020
132
Ngành Hải quan triển khai tập huấn Nghị định số 57/2020/NĐ-CP.
Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 57/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập ...
26/06/2020
167
Ngành Hải quan đẩy mạnh cải cách hành chính,  hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch bệnh COVID-19.
Nhằm chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngày 19/06/2020 Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định ...
25/06/2020
159
Bộ Y tế triển khai 02 thủ tục hành chính trên cơ chế một cửa quốc gia
Đó là nội dung được Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế phối hợp với Tổng cục Hải quan thông báo tại công văn số 365/CNTT-YTĐT ngày 05 tháng 6 năm 2020 và công văn số 4208/TCHQ-CNTT ngày 23/6/2020.
25/06/2020
146
Ngày gia đình Việt Nam
Gia đình được coi như là một xã hội vi mô, thu nhỏ, là tổ chức của tế bào xã hội, là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Xã hội Việt Nam với nền văn minh lúa nước từ lâu đã ...
23/06/2020
169
Bộ Tài chính công bố 5 thủ tục  hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hải quan
Ngày 03 tháng 6 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 814/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ...
16/06/2020
195
Trang 1 / 186
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân