06:07 PM 17/07/2019
Tiếng Việt English
28/02/2019
358
Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2019 về việc bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo Điều 1 Thông tư số 04/2019/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2019 , toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính  ban hành sau đây sẽ bãi bỏ toàn bộ:

1. Thông tư số 61/2010/TT-BTC ngày 21/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với máy thu trực canh cấp cho ngư dân.

2.  Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 04/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 04 tháng 3 năm 2019.

(MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân