02:52 AM 20/05/2019
Tiếng Việt English
26/11/2018
372
Bộ Công thương giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép chữ H xuất xứ từ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Ngày 12/11/2018, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 4243/QĐ-BCT về việc giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Như vậy, theo Quyết định trên một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa khi nhập khẩu vào Việt Nam sẽ giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo quy định tại các quyết định sau:

- Quyết định số 3283/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa;

- Quyết định số 3299/QĐ-BCT ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc đính chính một só nội dung của Quyết định số 3283/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

- Quyết định số 527/QĐ-BCT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3283/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Trong thời hạn 60 ngày trước khi kết thúc 01 năm kể từ ngày ký Quyết định số 4243/QĐ-BCT, các bên liên quan theo quy định tại điều 59 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, có thể nộp hồ sơ yêu cầu rà soát.

Quyết định này có hiệu lực từ 12/11/2018.

(MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân