03:20 PM 18/04/2021
Tiếng Việt English
25/02/2021
492
Bộ Công thương triển khai 06 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia

Kể từ ngày 25/02/2021, 06 thủ tục hành chính của Bộ Công thương sẽ được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia gồm:

  1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương;
  2. Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1;
  3. Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3;
  4. Thủ tục chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu;
  5. Thủ tục chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá;
  6. Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá.

Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố Phân quyền sử dụng chức năng tra cứu giấy phép trên hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) đối với 06 thủ tục hành chính nêu trên cho cán bộ hải quan

Đồng thời, cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý đối với 06 thủ tục hành chính nêu trên và không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân