10:35 AM 26/11/2020
Tiếng Việt English
10/07/2019
1193
Bổ sung 02 Thủ tục Hành chính trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến
Bổ sung 02 Thủ tục Hành chính trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến

(Ảnh nguồn Internet)

Nhằm tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, đồng thời thực hiện kế hoạch triển khai mức độ 4 cho các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đã đăng ký với Bộ Tài Chính năm 2019, Tổng cục Hải quan đã bổ sung 02 thủ tục hành chính sau trên Hệ thống DVCTT:

- Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế xuất cảnh bằng đường sắt

- Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế nhập cảnh bằng đường sắt

Hai thủ tục trên được tiếp nhận và giải quyết ở cấp chi cục Hải quan.

Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan-Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 632/CNTT-CTTĐT ngày 03/7/2019 thông báo để các đơn vị trong ngành biết và thực hiện, đồng thời tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người làm thủ tục hải quan thực hiện trên Hệ thống.

Để sử dụng các thủ tục hành chính trên Hệ thống dịch vụ công, doanh nghiệp truy cập thông qua địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân