11:01 AM 26/11/2020
Tiếng Việt English
09/07/2019
1165
Bổ sung thủ tục Hành chính trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến
Theo quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 39/2018/TT-BTC thời gian dự kiến kết thúc vận chuyển hàng hóa được thực hiện theo hình thức khai báo tờ khai vận chuyển độc lập tối đa là 05 ngày.

(Ảnh nguồn Internet)

Tuy nhiên, có một số trường hợp như đối với hàng rời, vận chuyển với khối lượng lớn, mất nhiều thời gian tập kết tại cảng biển và bốc xếp lên tàu. Do đó, quy định trên không đảm bảo cho quá trình chuyển tải, bốc xếp hàng hóa theo thực tế của doanh nghiệp. Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3 Công văn số 5024/TCHQ-GSQL ngày 28/8/2018 của Tổng cục Hải quan, các doanh nghiệp đều có công văn giải trình để Chi cục trưởng xem xét, quyết định thời gian vận chuyển phù hợp.

Việc nộp công văn giải trình theo hình thức thủ công để phê duyệt thời gian vận chuyển dự kiến gây mất công sức và thời gian cho doanh nghiệp khi trung bình mỗi ngày đều có phát sinh tờ khai vận chuyển độc lập có yêu cầu chuyển tải. Điều này cũng tăng thời gian giải quyết thủ tục thông quan khi các bộ phận kiểm tra hồ sơ và giám sát phải chờ doanh nghiệp xuất trình văn bản có phê duyệt của Chi cục trưởng thì mới thông quan tờ khai và thực hiện giám sát.

Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm thiểu thời gian thông quan, giấy tờ, đồng thời thực hiện kế hoạch triển khai mức độ 4 cho các Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đã đăng ký với Bộ Tài Chính năm 2019, từ ngày 16/5/2019, Tổng cục Hải quan đã triển khai bổ sung nghiệp vụ “Phê duyệt thời gian dự kiến vận chuyển đối với tờ khai vận chuyển độc lập” trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a ngành Hải quan.

Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan-Tổng cục Hải quan cũng đã có văn bản số 429/CNTT-CTTĐT ngày 16/5/2019 thông báo để các đơn vị trong ngành biết và thực hiện, đồng thời tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người làm thủ tục hải quan thực hiện trên Hệ thống.

Để sử dụng các thủ tục hành chính trên Hệ thống dịch vụ công, doanh nghiệp truy cập thông qua địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân