04:01 AM 28/10/2020
Tiếng Việt English
01/07/2020
942
Bộ Tài chính ban hành Quy chế văn hóa công sở cho các đơn vị thuộc và trực thuộc.
Nhằm xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, lịch sự, đảm bảo tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các đơn vị, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức Tài chính chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đã ban hành Quy chế văn hóa công sở cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tại Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2020.

Quy chế quy định về ý thức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ làm việc, văn hóa ứng xử trong giao tiếp, sử dụng trang phục trong hoạt động công vụ và sinh hoạt của công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Nguyên tắc hoạt động văn hóa công sở cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và điều kiện kinh tế - xã hội. Căn cứ quy định tại Điều 4 Quy chế, có 12 hành bị cấm gồm: Sử dụng chất kích thích; tụ tập ăn, uống rượi, uống bia trong giờ hành chính, thời gian nghỉ trưa của ngày đi làm theo quy định; sử dụng thời gian làm việc để làm việc riêng (chơi điện tử, các thiết bị giải trí cá nhân…) hoặc gây mất mất trật tự trong giờ làm việc; quảng cáo thương mại, bán hàng, tiếp thị bán hàng tại nơi làm việc; thờ cúng trong phòng làm việc hoặc hoạt động mê tín dị đoan; gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân…

Quy chế cũng quy định cụ thể về trang phục, thẻ công chức, tinh thần, thái độ làm việc, giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống của công chức khi thi hành công vụ, nhiệm vụ.

                                                                                                                                                  (ML)

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân