04:40 AM 28/10/2020
Tiếng Việt English
16/06/2020
951
Bộ Tài chính công bố 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hải quan
Ngày 03 tháng 6 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 814/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Quyết định số 814/QĐ-BTC công bố 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2020. Bao gồm 02 thủ tục hành chính cấp Trung ương và 03 thủ tục hành chính cấp Tỉnh, các thủ tục cụ thể như sau:

1. Thủ tục lựa chọn Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

2. Thủ tục thanh toán, hoàn trả số tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng.

3.     Thủ tục lựa chọn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng

4.     Thủ tục đăng ký, điều chỉnh, chấm dứt việc bán hàng hoàn thuế gía trị gia tăng.

5.     Thủ tục kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế và hàng hóa.

Ngay sau khi nhận được Quyết định số 814/QĐ-BTC, Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai nội dung Quyết định số 814/QĐ-BTC đến toàn thể CBCC trong đơn vị nắm bắt, nghiên cứu, triển khai thực hiện và yêu cầu các đơn vị liên quan niêm yết công khai Quyết định số 814/QĐ-BTC tại trụ sở làm việc của đơn vị theo đúng hướng dẫn tại Điều 16, điều 17 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính của Chính phủ.

Quyết định số 814/QĐ-BTC cũng được cập nhập trên trang Website của Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân