07:16 AM 25/06/2019
Tiếng Việt English
03/04/2019
290
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan
Ngày 08/3/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 350/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Tên thủ tục được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 350/QĐ-BTC là “Thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan”. Đây là thủ tục hành chính cấp trung ương.

Để được công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan thì doanh nghiệp phải gửi 01 bộ hồ sơ bản giấy đến Tổng cục Hải quan (trước đây đơn vị tiếp nhận hồ sơ là Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

Tổng cục Hải quan có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế tại doanh nghiệp trước khi quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên. Thời hạn giải quyết là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy định hồ sơ đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan:

1.Văn bản đề nghị theo mẫu 02a/DNUT ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019: 01 bản chính;

2.Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 02 năm tài chính liên tục, gần nhất: 01 bản chụp;

3.Báo cáo kiểm toán trong 02 năm tài chính liên tục, gần nhất: 01 bản chụp;

4.Bản kết luận thanh tra trong 02 năm gần nhất (nếu có):01 bản chụp

5.Bản mô tả kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp trong đó mô tả đầy đủ quy trình quản lý, giám sát, kiểm soát vận hành thực tế trong toàn bộ dây chuyền cung ứng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp: 01 bản chính;

6.Các Giấy chứng nhận khen thưởng, chứng chỉ chất lượng (nếu có): 01 bản chụp.

- Quy định hồ sơ đối với tổ chức, cá nhận nhập khẩu hàng hóa để thực hiện dự án đầu tư trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi cấp phép đầu tư trong giai đoạn xây dựng cơ bản:

1.Văn bản đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên và cam kết triển khai dự án đúng tiến độ theo mẫu 02b/DNUT ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019: 01 bản chính;

2. Giấy chứng nhận đầu tư, giải trình kinh tế kỹ thuật: 01 bản chụp.

Quyết định số 350/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2019. Bãi bỏ thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên đã được công bố tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

                                                                                                                                                  (ML)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân