03:32 AM 28/10/2020
Tiếng Việt English
25/06/2020
882
Bộ Y tế triển khai 02 thủ tục hành chính trên cơ chế một cửa quốc gia
Đó là nội dung được Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế phối hợp với Tổng cục Hải quan thông báo tại công văn số 365/CNTT-YTĐT ngày 05 tháng 6 năm 2020 và công văn số 4208/TCHQ-CNTT ngày 23/6/2020.

Thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động  thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại, giai đoạn 2018-2020, thời gian qua các Bộ, Ngành trong cả nước đã triển khai mạnh mẽ các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý nhà nước thông qua Cơ chế một cửa quốc gia dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến.

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 30/9/2020, 02 thủ tục hành chính của Bộ Y tế gồm (1) Cấp giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm và (2) Cấp đơn hàng nhập khẩu dược liệu sẽ được triển khai thí điểm thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. Trong thời gian thí điểm, các Thông báo/Giấy phếp nhập khẩu là bản giấy vẫn có giá trị đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép. Từ ngày 01/10/2020, tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện theo cơ chế một cửa quốc gia. Trong trường hợp cần thiết thì Bộ Y tế vẫn cấp các Thông báo/Giấy phép nhập khẩu là bản giấy và vẫn có giá trị để làm thủ tục hải quan đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân