01:34 AM 25/10/2020
Tiếng Việt English
11/10/2019
1846
Bộ Y tế triển khai thêm 06 thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia
Căn cứ theo công văn thông báo số 573/CNTT-YTĐT ngày 25/9/2019 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện chính thức Cơ chế một cửa quốc gia đối với 6 thủ tục hành chính theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg.

Ảnh nguồn Internet

Ngày 09/10/2019 Tổng cục Hải quan đã có Thông báo số 6410/TCHQ-CNTT về việc triển khai các thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia. Theo đó, kể từ ngày 10/10/2019 đến hết ngày 31/10/2019, 06 thủ tục hành chính sau của Bộ Y tế thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm và môi trường y tế sẽ được triển khai thí điểm thông qua Cơ chế một cửa quốc gia:

* Lĩnh vực An toàn thực phẩm:

1. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường.

2. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt.

* Lĩnh vực Môi trường y tế:

1. Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu để nghiên cứu.

2. Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu phục vụ mục đích viện trợ.

3. Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu là quà biếu, cho, tặng.

4. Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do trên thị trường không có sản phẩm và phương pháp sử dụng phù hợp.

Các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa liên quan đến giấy phép trên cần lưu ý để thực hiện thủ tục theo đúng quy định, đồng thời góp phần giảm thiểu chi phí và thời gian thông quan.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân