11:36 AM 26/11/2020
Tiếng Việt English
12/07/2019
1515
Cấp bổ sung mã địa điểm kiểm tra hàng hóa chịu sự giám sát Hải quan cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Nhằm phục vụ cho việc khai báo hải quan điện tử của doanh nghiệp, ngày 26/6/2019, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan – Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 604/CNTT-TTQLVH về việc cấp mã địa điểm kiểm tra hàng hóa chịu sự giám sát Hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS.

(Ảnh nguồn Internet)

Theo đó, Tổng cục Hải quan cấp bổ sung mã địa điểm kiểm tra hàng hóa chịu sự giám sát Hải quan cho công ty TNHH hóa dầu Long Sơn, thông tin cụ thể như sau:

- Mã địa điểm: 51C1C52

- Tên địa điểm trên tờ khai: CTY HOA DAU LONG SON

- Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn

- Địa chỉ kho bãi: xã Long Sơn, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Chi cục HQ quản lý: Chi cục HQCK cảng Phú Mỹ (51C1)

Ngoài ra, doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể tra cứu danh sách các mã địa điểm lưu kho trên toàn quốc trên Trang thông tin điện tử Hải quan, tại địa chỉ:

https://www.customs.gov.vn/ChuyenMuc/VNACCS_VCIS/bangmachuan.aspx

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân