07:57 PM 03/12/2020
Tiếng Việt English
11/09/2019
2164
Công bố 01 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ngày 03 tháng 9 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1753/QĐ-BTC Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài Chính.

Theo nội dung Quyết định số 1753/QĐ-BTC có 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính được công bố gồm:

1. Thủ tục hành chính mới ban hành: 01 thủ tục – Chấm dứt Đại lý giám sát hải quan. Thủ tục này được thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan.

2.Thủ tục hành chính thay thế 02 thủ tục: Các thủ tục này đều thực hiện tại cấp Cục Hải quan, gồm:

          2.1 Thủ tục đăng ký, xác nhận Đại lý giám sát hải quan và hoạt động của đại lý giám sát hải quan;

          2.2 Đăng ký, cấp Sổ hải quan giám sát phương tiện và Giấy chứng nhận điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan.

Ngay sau khi nhận được Quyết định số 1753/QĐ-BTC, Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai nội dung Quyết định đến toàn thể CBCC trong đơn vị nắm bắt, nghiên cứu, triển khai thực hiện và yêu cầu các đơn vị liên quan niêm yết công khai Quyết định số 1753/QĐ-BTC tại trụ sở làm việc của đơn vị theo đúng hướng dẫn tại Điều 16, điều 17 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính của Chính phủ.

                                                                                                         (ML)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân