09:05 AM 30/10/2020
Tiếng Việt English
03/01/2020
1311
Công bố 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Ngày 10 tháng 12 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2571/QĐ-BTC Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài Chính.

Quyết định số 2571/QĐ-BTC có 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, tất cả 05 thủ tục này đều được thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan, trong đó:

1. 01 thủ tục hành chính mới: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương nhân mua gom của cư dân biên giới.

2. 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế:

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân qua cửa khẩu biên giới.

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới.

3. 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ: Thủ tục hải quan đối với hoạt động mua bán hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu.

 Ngay sau khi nhận được Quyết định số 2571/QĐ-BTC, Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai nội dung Quyết định số 2571/QĐ-BTC đến toàn thể CBCC trong đơn vị nắm bắt, nghiên cứu, triển khai thực hiện và yêu cầu các đơn vị liên quan niêm yết công khai Quyết định số 2571/QĐ-BTC tại trụ sở làm việc của đơn vị theo đúng hướng dẫn tại Điều 16, điều 17 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính của Chính phủ.

Quyết định số 2571/QĐ-BTC cũng được cập nhập trên trang Website của Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân