09:09 AM 25/10/2020
Tiếng Việt English
04/11/2019
1275
Công bố 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Ngày 24 tháng 9 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1893/QĐ-BTC Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài Chính.

Theo nội dung Quyết định số 1893/QĐ-BTC có 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, tất cả 05 thủ tục này đều được thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan. Cụ thể:

1. Thủ tục hải quan đối với gói, kiện hàng hóa nhập khẩu có trị giá hải quan trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 8 và Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và không thuộc mặt hàng phải có giấy phép nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành gửi quan dịch vụ bưu chính.

2.Thủ tục hải quan đối với gói, kiện hàng hóa xuất khẩu có giá trị hải quan dưới 05 triệu đồng, được miễn thuế xuất khẩu hoặc chịu thuế xuất khẩu với thuế suất là 0% và không thuộc mặt hàng phải có giấy phép xuất khẩu, kiểm tra chuyên ngành.

3. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

4. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị hải quantrong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và không thuộc mặt hàng phải có giấy phép nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành gửi quan dịch vụ chuyển phát nhanh.

5. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu có giá trị hải quan dưới 05 triệu đồng, được miễn thuế xuất khẩu hoặc chịu thuế xuất khẩu với thuế suất là 0% và không thuộc mặt hàng phải có giấy phép xuất khẩu, kiểm tra chuyên ngành gửi quan dịch vụ chuyển phát nhanh.

 Ngay sau khi nhận được Quyết định số 1893/QĐ-BTC, Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai nội dung Quyết định số 1893/QĐ-BTC đến toàn thể CBCC trong đơn vị nắm bắt, nghiên cứu, triển khai thực hiện và yêu cầu các đơn vị liên quan niêm yết công khai Quyết định số 1893/QĐ-BTC tại trụ sở làm việc của đơn vị theo đúng hướng dẫn tại Điều 16, điều 17 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính của Chính phủ.

Quyết định số 1893/QĐ-BTC cũng được cập nhập trên trang Website của Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân