12:32 PM 17/01/2021
Tiếng Việt English
06/08/2020
1103
Công bố 07 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1032/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Quyết định số 1032/QĐ-BTC có 07 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2020. Bao gồm các thủ tục cụ thể như sau:

1.Thủ tục hành chính do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cấp (03 thủ tục):

-         Thủ tục cấp sổ tạm quản lý hàng hóa (gọi tắt là sổ ATA)

-         Thủ tục cấp số ATA thay thế

-         Hoàn trả sổ ATA

2.     Thủ tục hành chính cấp Chi cục Hải quan (04 thủ tục):

-         Thủ tục tạm xuất đối với hàng hóa tạm quản

-         Thủ tục tái nhập đối với hàng hóa tạm quản

-         Thủ tục tạm nhập đối với hàng hóa tạm quản

-         Thủ tục tái xuất đối với hàng hóa tạm quản.

Ngay sau khi nhận được Quyết định số 1032/QĐ-BTC, Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai nội dung Quyết định số 1032/QĐ-BTC đến toàn thể CBCC trong đơn vị nắm bắt, nghiên cứu, triển khai thực hiện và yêu cầu các đơn vị liên quan niêm yết công khai Quyết định số 1032/QĐ-BTC tại trụ sở làm việc của đơn vị theo đúng hướng dẫn tại Điều 16, điều 17 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính của Chính phủ.

Quyết định số 1032/QĐ-BTC cũng được cập nhập trên trang Website của Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

                                                                                                         

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân