05:40 PM 31/10/2020
Tiếng Việt English
07/01/2020
1364
Công bố 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Ngày 12 tháng 12 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2638/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Quyết định số 2638/QĐ-BTC có 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Trong đó có 06 thủ tục thực hiện ở cấp Tổng cục Hải quan, 03 thủ tục thực hiện ở cấp Chi cục Hải quan, cụ thể:

1. 03 thủ tục hành chính mới:

          - Thủ tục khóa tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia.

          - Thủ tục kích hoạt tài khoản (đã khóa) người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia.

          - Thủ tục thu hồi tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia.

2. 02 thủ tục hành chính được thay thế:

- Đăng ký tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia.

- Sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục hành chính Hải quan một cửa.

3. 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ:

          - Khai báo, tiếp nhận, trao đổi và phản hồi thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

          - Thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia.

          - Thủ tục đối với tàu bay nhập cảnh thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia.

          - Thủ tục đối với tàu bay quá cảnh thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Ngay sau khi nhận được Quyết định số 2638/QĐ-BTC, Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai nội dung Quyết định số 2638/QĐ-BTC đến toàn thể CBCC trong đơn vị nắm bắt, nghiên cứu, triển khai thực hiện và yêu cầu các đơn vị liên quan niêm yết công khai Quyết định số 2638/QĐ-BTC tại trụ sở làm việc của đơn vị theo đúng hướng dẫn tại Điều 16, điều 17 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính của Chính phủ.

Quyết định số 2638/QĐ-BTC cũng được cập nhập trên trang Website của Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân