03:46 AM 28/10/2020
Tiếng Việt English
16/06/2020
919
Công bố 15 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Ngày 08 tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 710/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Quyết định số 710/QĐ-BTC có 15 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2020. Bao gồm các thủ tục cụ thể như sau:

1.     Thủ tục thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan (03 thủ tục).

- Thủ tục đăng ký, sửa đổi bổ sung thông tin và hủy hiệu lực thông tin tài khoản người sử dụng thông qua hệ thống ACTS.

Căn cứ pháp lý của thủ tục: Điều 22 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ Quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan.

- Thủ tục công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên.

Căn cứ pháp lý của thủ tục: Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ Quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan và Thông tư số 42/2020 ngày 22/5/2020 của Bộ Tài chính quy định về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 46/2020/NĐ-CP.

- Thủ tục đình chỉ, thu hồi quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên.

Căn cứ pháp lý của thủ tục: Điều 35 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ Quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan.

2. Thủ tục thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan ( gồm 12 thủ tục).

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất phát từ Việt Nam quá cảnh qua các nước thành viên ASEAN khác.

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua hệ thống ACTS từ các nước ngoài ASEAN qua lãnh thổ Việt Nam đến các nước thành viên ASEAN

- Thủ tục khai bổ sung tờ khai quá cảnh hải quan.

- Thủ tục hủy tờ khai quá cảnh hải quan

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh qua các nước thành viên ASEAN và nhập khẩu vào Việt Nam hoặc hàng hóa quá cảnh từ các thành viên ASEAN qua lãnh thổ Việt Nam đến các nước ngoài ASEAN.

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh từ các nước thành viên ASEAN qua lãnh thổ Việt Nam đến các nước thành viên ASEAN khác.

- Thủ tục dự phòng thông qua  Hệ thống ACTS trong trường hợp hệ thống ACTS không hoạt động (thủ tục quá cảnh hàng hóa ACTS dự phòng).

- Thủ tục bảo lãnh hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS.

- Thủ tục đặt cọc tiền bảo lãnh hàng hóa quá cảnh thông qua hệ thống ACTS.

- Thủ tục miễn bảo lãnh nhiều hành trình thông qua Hệ thống ACTS.

- Thủ tục giảm bảo lãnh nhiều hành trình thông qua Hệ thống ACTS

- Thủ tục hủy bỏ bảo lãnh thông qua hệ thống ACTS.

Ngay sau khi nhận được Quyết định số 710/QĐ-BTC, Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai nội dung Quyết định số 710/QĐ-BTC đến toàn thể CBCC trong đơn vị nắm bắt, nghiên cứu, triển khai thực hiện và yêu cầu các đơn vị liên quan niêm yết công khai Quyết định số 710/QĐ-BTC tại trụ sở làm việc của đơn vị theo đúng hướng dẫn tại Điều 16, điều 17 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính của Chính phủ.

Quyết định số 710/QĐ-BTC cũng được cập nhập trên trang Website của Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân