08:54 AM 30/10/2020
Tiếng Việt English
07/11/2019
1597
Công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ngày 25/10/2019, Bộ Tài Chính đã ban hành Quyết định số 2061/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Ảnh nguồn Internet.

Theo đó, công bố 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, bao gồm:

- 01 thủ tục hành chính mới: Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- 01 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung: Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan.

Các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa liên quan đến giấy phép trên cần lưu ý để thực hiện thủ tục theo đúng quy định, đồng thời góp phần giảm thiểu chi phí và thời gian thông quan.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân