08:17 AM 30/10/2020
Tiếng Việt English
30/03/2020
1288
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoàn thành công tác tự chấm điểm, đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019
Thời gian qua, Ngành Hải quan đã tiến hành nhiều biện pháp trong cải cách hành chính như sắp xếp lại bộ máy hoạt động phù hợp với yêu cầu quản lý, rà soát, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính rườm rà, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tổ chức, điều hành, thực hiện… và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Tài chính tại Chỉ thị số 02/CT-BTC thì công tác cải cách hành chính của các cơ quan thuộc Bộ Tài chính thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế.

Một trong những giải pháp mà Bộ Tài chính yêu cầu Ngành Hải quan tiến hành trong công tác cải cách hành chính “Trên cơ sở bộ Chỉ số CCHC của Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 280/QĐ-BTC ngày 06/3/2018, nghiên cứu xây dựng bộ Chỉ số đánh giá chấm điểm CCHC tại các đơn vị thuộc Tổng cục và các Cục Hải quan địa phương, áp dụng từ năm 2019”.

          Ngày 24/5/2019 Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1500/QĐ-TCHQ về việc ban hành Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính của Tổng cục Hải quan.

Trên cơ sở bám sát nội dung, kế hoạch triển khai của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị. Yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc chủ động và tự rà soát theo nội dung Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần để thực hiện công tác đánh giá đầy đủ, đúng quy định. Trong tháng 3/2020, công tác tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đã được Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoàn thành, gửi Tổng cục Hải quan thẩm định, đánh giá, xếp hạng toàn Ngành./.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân