01:11 PM 17/09/2021
Tiếng Việt English
28/01/2021
2687
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoàn thành tốt công tác trọng tâm về phát triển quan hệ đối tác thường xuyên năm 2020.

Ký kết thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác thường xuyên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng từ đầu năm 2020 với mục tiêu tiếp tục mở rộng và phát triển hợp tác không chỉ với cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý làm thủ tục hải quan mà cả các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực thi pháp luật hải quan cũng như hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan tại địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trên tinh thần xây dựng và phát triển hợp tác toàn diện và thường xuyên cũng như căn cứ nhu cầu hợp tác của các bên trong việc thực thi pháp luật hải quan, trong năm 2020, Cục Hải quan Tỉnh đã thực hiện ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác phát triển quan hệ đối tác thường xuyên với 03 doanh nghiệp bao gồm 01 doanh nghiệp xuất nhập khẩu là Công ty TNHH San Fang Việt Nam và 02 doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi là Công ty TNHH Cảng quốc tế Tân cảng Cái Mép và Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Cảng dịch vụ Dầu khí. Đây là những doanh nghiệp điển hình trong việc tuân thủ tốt pháp luật hải quan và tích cực hợp tác trong quá trình thực thi pháp luật hải quan mà Cục Hải quan Tỉnh đã tiến hành rà soát, lựa chọn và mời tham gia ký kết hợp tác.

Do tình hình diễn biến dịch bệnh Covid diễn ra phức tạp, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2020, Cục Hải quan Tỉnh và các doanh nghiệp đã thống nhất thực hiện hình thức ký kết từ xa. Nội dung ký kết cũng đã được thông báo đến tất cả các đơn vị thuộc và trực thuộc để triển khai thực hiện.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cục Hải quan Tỉnh đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển quan hệ đối tác thường xuyên với 21 tổ chức/ doanh nghiệp bao gồm 01 Chi hội, 16 doanh nghiệp xuất nhập khẩu, 02 đại lý làm thủ tục hải quan và 02 doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng./.

L.V

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân