06:56 AM 20/10/2021
Tiếng Việt English
18/12/2019
5097
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Những kết quả đạt được trong công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp năm 2019

Thực hiện Kế hoạch của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2019 của đơn vị và đạt được những kết quả đáng kể.

Đảm bảo việc thông tin, tuyên truyền pháp luật đến cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Cục Hải quan Tỉnh thường xuyên cập nhật văn bản pháp luật trên website của Cục với gần 900 lượt văn bản và gần 20 tin bài hướng dẫn về các chính sách, quy định liên quan đến thủ tục hải quan.

Tiếp nhận và giải quyết vướng mắc kịp thời cho cộng đồng doanh nghiệp với hơn 30 lượt cấp Cục và hơn 200 lượt cấp Chi cục bằng nhiều phương thức như văn bản, email, trực tiếp tại cơ quan hải quan... Ngoài ra, để hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Tỉnh đã chủ trì tổ chức 02 hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện quy định, thủ tục hải quan mới; 04 hội nghị đối thoại doanh nghiệp tại 04 Chi cục Hải quan trực thuộc và 18 buổi tham vấn chuyên đề để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn.

Cục Hải quan Tỉnh cũng tổ chức đoàn công tác làm việc với các doanh nghiệp có số thu lớn và dự án đầu tư mới, trọng điểm trên địa bàn nhằm nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Doanh nghiệp; qua đó, vận động doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về thủ tục hải quan; cụ thể là 05 doanh nghiệp: Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina, CN Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí – PVEP tại Vũng Tàu, Công ty TNHH Nitori Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam – Vũng Tàu.

Công tác giám sát thực thi pháp luật cũng được Cục Hải quan Tỉnh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan với các hoạt động cụ thể: Khảo sát, lấy ý kiến đánh giá thực hiện các cam kết theo tuyên ngôn phục vụ khách hàng và đánh giá chất lượng hoạt động / dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp theo Phiếu đánh giá do Tổng cục Hải quan ban hành; đo thời gian giải phóng hàng; và một điểm mới trong năm 2019 là hoạt động khảo sát doanh nghiệp về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan.

Tiếp tục chú trọng phát triển nhóm đối tác thường xuyên, năm 2019, Cục Hải quan Tỉnh đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác với 08 doanh nghiệp có thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn nâng tổng số đối tác thường xuyên của đơn vị lên 18 tổ chức/ doanh nghiệp (bao gồm: 01 Chi hội, 02 đại lý làm thủ tục hải quan và 15 doanh nghiệp XNK).

Tính đến thời điểm hiện tại, Cục Hải quan Tỉnh đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Để nâng cao hiệu quả công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp trong thời gian tới, Cục Hải quan Tỉnh đã tham gia góp ý, kiến nghị về phương hướng hoạt động của Tổng cục Hải quan trong năm 2020 nhằm cải thiện một số hạn chế, tồn tại như: tích hợp các nội dung khảo sát vào các hệ thống dịch vụ công trực tuyến để nâng cao tính khách quan; xây dựng thêm các nội dung phối hợp đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác cũng như lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia thu hút các doanh nghiệp trọng điểm tham gia vào nhóm đối tác thường xuyên…

LV

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân