01:10 AM 25/10/2020
Tiếng Việt English
12/12/2019
2769
Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức thành công kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 (cụm thi số 05)
Nâng cao năng lực công chức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi công chức, công vụ, chống phiền hà sách nhiễu, nâng cao tính liêm chính hải quan, góp phần đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa hoạt động hải quan, hướng tới tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu là mục tiêu của Ngành Hải quan đến năm 2020.

Với mục tiêu trên, để triển khai nhiệm vụ đổi mới một số hoạt động quản lý nguồn nhân lực của Ngành Hải quan, ngày 14 tháng 11 năm 2019, Tổng cục Hải quan có Quyết định số 3363/QĐ-TCHQ về việc thành lập Hội đồng đánh giá năng lực công chức không giữ chức vụ lãnh đạo cụm thi số 05 tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cụm thi số 05 tổ chức thi cho 229 công chức của các Cục Hải quan Tây Ninh, Bình Phước, Cục Kiểm định Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cuộc thi diễn ra trong 02 ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2019 tại Trụ sở Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tiêu chí cuộc thi năm nay được Ngành Hải quan đưa ra là “ Công khai – Công bằng - Minh bạch – Chính xác”.

Thông qua kỳ thi, Ngành Hải quan đánh giá được năng lực của công chức thừa hành để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển công chức đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

                                                                                                                                                                       (ML)

 

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân