09:10 AM 30/10/2020
Tiếng Việt English
17/02/2020
1347
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
Ngày 10 tháng 2 năm 2020, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-HQBRVT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.

Với mục đích đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, ngày 30 tháng 01 năm 2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Tổng cục Hải quan năm 2020 tại Quyết định số 157/QĐ-TCHQ.

          Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-TCHQ, công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm nay tập trung vào một số nhiệm vụ chính:

-         Công tác đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ TTHC;

-         Công tác công bố, công khai TTHC;

-         Công tác rà soát, đánh giá TTHC;

-         Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị;

-         Các công tác liên quan khác.                 

Trên cơ sở bám sát nội dung, kế hoạch triển khai của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch, phân công và giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc, đồng thời đưa công tác này vào kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm 2020 để tăng hiệu quả trong thực hiện

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân