05:37 AM 02/03/2021
Tiếng Việt English
21/01/2021
437
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu triển khai các giải pháp thu NSNN năm 2021
Ngày 03/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính có Quyết định số 2055/QĐ- BTC về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2021 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo đó, Cục Hải quan Tỉnh được giao nhiệm vụ thu NSNN là 17.600 tỷ đồng. Ngày 15/01/2021, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu là 18.400 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu, ngay từ đầu năm Cục Hải quan Tỉnh đã tổ chức họp đánh giá và triển khai quyết liệt các giải pháp thu NSNN năm 2021.

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn của  Việt Nam do sự bùng phát của dịch COVID-19, nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Cục Hải quan Tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp, sự quyết tâm, nỗ lực của các đơn vị thuộc và trực thuộc, thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Tỉnh đã đạt 17.464,6 tỷ đồng (đạt 87,32% so với dự toán thu NSNN năm 2020 và đạt 83,16% so với chỉ tiêu phấn đấu của Tổng Cục Hải quan giao)

Theo đánh giá, bước sang năm 2021 dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, một số quốc gia trên thế giới chưa kiểm soát được dịch bệnh, giá dầu thô có nhiều biến động, các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) tiếp tục trong giai đoạn cắt giảm sâu, một số FTA mới được ký kết… đã ảnh hưởng đến số thu NSNN năm 2021 tại đơn vị. Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, Cục Hải quan Tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu ngân sách như

Tiếp tục tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp

Thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ hoàn thuế, miễn thuế; cải cách thủ tục hành chính, thủ tục hải quan, thủ tục quản lý thuế rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa; triển khai Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia và Cơ chế hải quan một cửa ASEAN; thường xuyên cập nhật, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho cộng đồng doanh nghiệp về các chính sách mới, đẩy mạnh hợp tác với các ngân hàng thương mại, triển khai mở rộng chương trình phối họp thu 24/7 và chương trình doanh nghiệp nhờ thu,... tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp

Rà soát, phân loại chính xác, xử lý các nhóm nợ:

(i) Đối với nhóm nợ khó thu: đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện, đủ hồ sơ xóa nợ theo Nghị quyết 94/2020/QH14 ngày 26/11/2020 thì thực hiện xóa nợ; đối với các đối tượng thuộc diện có khả năng được xóa nợ theo Luật Quản lý thuế số 38/2020/QH14 thì chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, và bổ sung các bước để đảm bảo khi Thông tư hướng dẫn Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 có hiệu lực thì thực hiện xóa nợ.

Đối với các trường hợp không đủ điều kiện thì tiếp tục thực hiện các biện pháp cưỡng chế để đôn đốc thu hồi nợ thuế theo quy định.

(ii) Đối với nhóm nợ chờ xử lý: đối với các lô hàng an ninh quốc phòng yêu cầu các đơn vị thực hiện theo đúng quy trình ban hành kèm theo quyết định số 4073/QĐ-TCHQ ngày 1/12/2017, nhất là đối với các hồ sơ gửi về TCHQ (Điều 14) trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày giải phóng hàng hóa, thì yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng quy trình để xem xét giải quyết xét miễn thuế, đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định làm giảm nợ và tạo thuận lợi cho DN.

(iii) Đối với nhóm nợ có khả năng thu, nợ phạt VPHC:

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp đôn đốc thu hồi và xử lý nợ; đối với các khoản nợ đã có phán quyết của Tòa án thì triển khai thực hiện các bước tiếp theo như hủy QĐ ấn định đã bị tòa bác bỏ, ban hành lại quyết định ấn định mới đúng quy định...; đối với các quyết định ấn định thuế phát sinh trong năm 2021 thì khẩn trương đôn đốc thu hồi nợ, đảm bảo số nợ đến 31/12/2021 phải thấp hơn 31/12/2020.

Tăng cường chống thất thu qua công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Rà soát, thực hiện kiểm tra tên hàng, mã số, mức thuế tại khâu thông quan, khâu sau thông quan để phát hiện và xử lý các trường họp khai sai mã số, khai ngụy trang tên hàng hoặc khai tên hàng không rõ ràng, đầy đủ để được áp dụng mức thuế suất thấp hoặc được hưởng các mức thuế ưu đãi đặc biệt trong đó tập trung kiểm tra những mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về phân loại và áp dụng mức thuế.

Rà soát, kiểm tra các trường hợp miễn thuế đối với các tờ khai đăng ký từ ngày 01/9/2016 theo đúng đối tượng miễn thuế quy định tại Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 trong đó chú ý các trường hợp miễn thuế như: miễn thuế hàng gia công; hàng sản xuất xuất khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, hàng hóa nhập miễn thuế theo Điều ước quốc tế, hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của các dự án ưu đãi đầu tư, miễn thuế theo Điều 7a, 7b Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đồi, bổ sung Nghị định125/2017/NĐ-CP.

Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và quản lý rủi ro; lập kế hoạch kiểm tra sau thông quan hoặc thanh tra chuyên ngành đối với những mặt hàng hoặc doanh nghiệp có rủi ro về giá, về phân loại, sở hữu trí tuệ, mức thuế, xuất xứ....

Tại cuộc họp, Lãnh đạo Cục Hải quan Tỉnh đã quán triệt thực hiện trong toàn đơn vị Chỉ thị 215/CT-TCHQ ngày 15/01/2021 của Tổng cục Hải quan về thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 và Công văn 119/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021 về việc nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan.

 Cục Hải quan Tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ đạo của các cấp đồng thời giao dự toán và chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2021 tới từng Chi cục trực thuộc.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân