07:22 AM 18/02/2020
Tiếng Việt English
07/05/2019
842
Cục Hải quan tỉnh BR-VT tích cực tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn
Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn tỉnh năm 2019. Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 586/KH-HQBRVT ngày 06 tháng 3 năm 2019 về việc tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức và người lao động về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

Ban biên tập Trang thông tin điện tử Cục Hải quan tỉnh BR-VT đã đưa tin bài và các nội dung liên quan đến Công ước chống tra tấn và tài liệu tuyên truyền trên Website của đơn vị. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Công ước và pháp luật Việt Nam thông qua các hoạt động điều tra, xử lý vi phạm vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và nhiều hoạt động khác của đơn vị.

Đính kèm:

Công ước chống tra tấn. /uploads/user_upload/admin/file/phuong/Cong uoc chong tra tan.pdf

Tài liệu tập huấn. /uploads/user_upload/admin/file/phuong/Tài liệu tập huấn chống tra tấn.pdf

(MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân