10:19 PM 09/08/2020
Tiếng Việt English
07/02/2014
2576
Đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS đối với doanh nghiệp
Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã bổ sung thêm chức năng đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS trên Website của ngành Hải quan.

- Trước khi tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS, doanh nghiệp cần đăng ký tài khoản và chữ ký số;

 

- Thực hiện thông qua địa chỉ website: http://www.customs.gov.vn;

 

- Tìm đến mục Dịch vụ công, phần "Đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS cho doanh nghiệp";

 

- Quý doanh nghiệp có thể tải hướng dẫn đăng ký ở đây và nhấn vào link này để đăng ký.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân