09:54 PM 28/07/2021
Tiếng Việt English
24/10/2020
2048
Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
Quyết định 27/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

Ngày 21/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2020/QĐ-TTg quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan.

Cụ thể, Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan gồm:

Thứ nhất, Thuốc lá điếu, từ lá thuốc là hoặc từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá: Thuốc lá điều có chứa lá thuốc lá có nhãn hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam, mã hàng 24.02.20;

Thứ hai, mã hàng 22.08.30.00: Rượu whisky có dung tích trên 50ml không có xuất xứ Việt Nam.

Bên cạnh đó, đối với các lô hàng đã được đưa vào kho ngoại quan trước khi áp dụng Quyết định này thì thực hiện đúng quy định của pháp luật về thời hạn gửi kho ngoại quan. Khi hết thời hạn lưu giữ tại kho ngoại quan mà các lô hàng không thực xuất được thì buộc tái xuất tại cửa nhập khẩu ban đầu.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2020.

Xem chi tiết Quyết định 27/2020/QĐ-TTg tại đây

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân