02:18 PM 08/05/2021
Tiếng Việt English
12/04/2014
19883
Danh sách cảng - ICD Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tên đầy đủ

Tên xuất ra trên hệ thống

VNDKI

Các cảng dầu khí ngoài khơi (Vũng Tàu)

CANG DK NG.KHOI (VT)

VNVUT

Cảng Bà Rịa Vũng Tàu

CANG BA RIA VUNG TAU

VNBDM

Cảng Bến Đầm (Vũng Tàu)

CANG BEN DAM (VT)

VNTCC

Cảng CÁI MÉP - TCCT (Vũng Tàu)

C CAI MEP TCCT (VT)

VNTCI

Cảng CÁI MÉP - TCIT (Vũng Tàu)

C CAI MEP TCIT (VT)

VNCPA

Cảng Cẩm Phả (Vũng Tàu)

CANG CAM PHA (VT)

VNCAL

Cảng Cát Lở - (Bà Rịa - Vũng Tàu)

CANG CAT LO (BRVT)

VNCKI

Cảng Chế tạo giàn khoan Dầu khí (Vũng Tàu)

CANG CTGK DKHI (VT)

VNCOP

Cảng Container quốc tế Cái Mép (ODA)

CANG CONT. QT CAIMEP

VNHLC

Cảng Hà Lộc (Vũng Tàu)

CANG HA LOC (V.TAU)

VNVTH

Cảng hạ lưu PTSC (Vũng Tàu)

CANG HA LUU PTSC(VT)

VNHLM

Cảng Holcim (Vũng Tàu)

CANG HOLCIM (V.TAU)

VNCLT

Cảng kho xăng dầu Cù Lao Tào (Vũng Tàu)

CANG XD CU LAO TAO

VNDXN

Cảng kho xăng dầu Đông Xuyên (Vũng Tàu)

CANG KXD DONG XUYEN

VNIFR

Cảng Interflour (Vũng Tàu)

CANG INTERFLOUR (VT)

VNPHU

Cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu)

CANG PHU MY (V.TAU)

VNPMY

Cảng Phú Mỹ 2.1; 2.2 (Vũng Tàu)

C PHU MY 2.1; 2.2-VT

VNPOS

Cảng POSCO (Vũng Tàu)

CANG POSCO (VT)

VNVTP

Cảng PTSC (Vũng Tàu)

CANG PTSC (VUNG TAU)

VNPVS

Cảng PV ShipYards (Vũng Tàu)

CANG PV SHIPYARDS

VNVTG

Cảng PV.Gas (Vũng Tàu)

CANG PV.GAS (V.TAU)

VNPMS

Cảng PVC-MS (Vũng Tàu)

CANG PVC-MS (V.TAU)

VNRRV

Cảng quản lý rủi ro Vũng Tàu

CANG QLRR VUNG TAU

VNCMT

Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)

CANG QT CAI MEP

VNSPT

Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)

CANG QT SP-SSA(SSIT)

VNSIT

Cảng SITV (Vũng Tàu)

CANG SITV (VUNG TAU)

VNSPA

Cảng SP-PSA (Vũng Tàu)

CANG SP-PSA (V.TAU)

VNSTX

Cảng STX Việt Nam Offshore (Vũng Tàu)

CANG STX VN OFFSHORE

VNTCM

Cảng Tân Cảng - Cái Mép (Vũng Tàu)

CANG T.CANG -CAI MEP

VNTMN

Cảng Thép miền Nam (Vũng Tàu)

CANG THEP MIEN NAM

VNVTT

Cảng thượng lưu PTSC (Vũng Tàu)

CANG T.LUU PTSC (VT)

VNVAN

Cảng Vạn An (Vũng Tàu)

CANG VAN AN (V.TAU)

VNVSP

Cảng Vietsov Petro (Vũng Tàu)

CANG VIETSOV PETRO

VNVNO

Cảng Vina Offshore (Vũng Tàu)

CANG VINA OFFSHORE

VNGDA

Khu trung chuyển Gò Da (Vũng Tàu)

KHU TC GO DA (VT)

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân