07:01 AM 25/06/2019
Tiếng Việt English
08/01/2019
450
Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu: Dấu ấn 2018
Năm 2018 vừa qua là năm đánh dấu một bước đi vững chắc trong chặng đường xây dựng và phát triển gần 40 năm của Cục Hải quan tỉnh Bà rịa – Vũng tàu. Với những cố gắng, nỗ lực không ngừng, tập thể Cục Hải quan Tỉnh Bà rịa – Vũng tàu đã từng bước hoàn thiện, phát triển và khẳng định vị trí của mình trong Ngành Hải quan cũng như trong trong khối các cơ quan nhà nước trên địa bàn Tỉnh Bà rịa – Vũng tàu

Cục Hải quan Tỉnh Bà rịa – Vũng tàu gồm có 15 đơn vị thuộc và trực thuộc với biên chế gồm 256 công chức và 56 HĐLĐ 68. Trình độ của CBCC: có 27 CBCC trình độ thạc sỹ, 202 CBCC trình độ đại học, 11 CBCC trình độ cao đẳng, 11 CBCC trình độ trung cấp và 05 CBCC trình độ phổ thông. Năm 2018, thực hiện công văn số 2600/TCHQ-TCCB và Quyết định số 1472/QĐ-TCHQ ngày 14/05/2018 của Tổng cục Hải quan, đơn vị đã bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức và triển khai hoạt động của các đơn vị trực thuộc theo cơ cấu tổ chức mới đúng yêu cầu Tổng cục Hải quan đề ra. Trong năm qua, đơn vị đã giảm 07 tổ chức cấp Đội /Tổ (từ 19 giảm còn 12) và ổn định hoạt động.

Năm 2018, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra từ đầu năm.

Công tác giám sát quản lý:

Trong năm 2018, Cục Hải quan Tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Giám sát quản lý về hải quan. Kịp thời  hướng dẫn, tư vấn các vướng mắc phát sinh của các doanh nghiệp, các Chi cục, báo cáo TCHQ, UBND Tỉnh những vướng mắc vượt thẩm quyền để hỗ trợ tối đa cho hoạt động XNK.

- Đã ban hành 151 văn bản hướng dẫn, ban hành 26 Quyết định công nhận/gia hạn công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa, tiếp nhận 24 Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

- Các vướng mắc của các Chi cục được trả lời đảm bảo đúng quy định pháp luật, đúng thời hạn; Đã ban hành 429 văn bản triển khai và trả lời vướng mắc đến các Chi cục trực thuộc.

- Triển khai kịp thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, UBND Tỉnh. Đã ban hành 318 văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan, 165 văn bản báo cáo UBND Tỉnh và các Sở, ban, ngành.

- Đã kết nối thành công hệ thống quản lý, giám sát Hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng biển, cảng hàng không cho 17 doanh nghiệp; tổ chức 01 Hội nghị tham vấn giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai kết nối hệ thống; Tổ chức 01 Hội nghị triển khai mở rộng hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) đối với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi trên địa bàn theo Kế hoạch số 3009/KH-TCHQ của Tổng cục Hải quan.

- Đã xây dựng, ban hành Quy trình vận hành hệ thống Megaports (SOP) và triển khai, hướng dẫn kịp thời đến các Chi cục trong quá trình vận hành.

- Tổ chức thành công Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và 04 doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật, tích cực hợp tác với cơ quan Hải quan trên địa bàn Tỉnh;

Kết quả cụ thể:

- Tổng số doanh nghiệp làm thủ tục hải quan: 1.541 doanh nghiệp, tăng 309 doanh nghiệp so với năm 2017.

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn Tỉnh Bà rịa – Vũng tàu đạt 23,6 tỷ USD tăng 13,5% so với năm 2017; trong đó:

 + Kim ngạch xuất khẩu đạt 7,96 tỷ USD, chiếm 33,7% tổng kim ngạch, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2017.    

 +  Kim ngạch nhập khẩu đạt 15,65 tỷ USD, chiếm 66,3% tổng kim ngạch, tăng 25,11% so với năm 2017.

- Tổng số lượng phương tiện XNC:  5.813 lượt, tăng 6% so với năm 2017.

 + Tổng số lượng hành khách xuất nhập cảnh: 294.396 lượt, giảm 0,2% so với năm 2017

- Tổng số tờ khai đã đăng ký làm thủ tục: 143.890 tờ khai, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017.

Công tác quản lý thuế

- Tình hình thu ngân sách: Năm 2018, Cục Hải quan Tỉnh được Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 14.900 tỷ đồng theo Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017; Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu 17.500 tỷ theo công văn số 5124/TCHQ-TXNK ngày 31/8/2018.

Tính đến ngày 31/12/2017, số thu nộp ngân sách của đơn vị là 17.896 tỷ đồng, đạt  120% kế hoạch được giao, đạt 102% chỉ tiêu  phấn đấu, tăng 4,8% so với năm 2017.

- Tình hình nợ đọng thuế:

Số nợ thuế quá hạn tại Cục Hải quan Tỉnh hiện nay khoảng 131 tỷ đồng. Số thu hồi nợ đọng thuế là 9,72 tỷ đồng.

Công tác Điều tra chống buôn lậu và xử lý vi phạm:

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thực hiện quản lý nhà nước về Hải quan tại 52 cảng biển, 09 cảng dầu khí ngoài khơi và 14 khu công nghiệp, địa bàn kiểm soát hải quan rộng lớn, các cảng nằm rải rác, xen kẽ giữa các khu Công nghiệp, khu dân cư. Trong thời gian gần đây, hoạt động nhập khẩu phế liệu có nhiều diễn biến phức tạp, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý trên địa bàn cũng có nhiều diễn biến phức tạp. Tại các khu công nghiệp, hiện có 1.246 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó có nhiều doanh nghiệp nhập khẩu các hóa chất là tiền chất ma túy. Việc theo dõi, kiểm soát không chặt chẽ có thể dẫn đển nguy cơ tội phạm có thể sử dụng hóa chất tiền chất để sản xuất ma túy ngay trong các khu công nghiệp.

Trước thực trạng này, Cục Hải quan Tỉnh đã chỉ đạo Đội kiểm soát HQ và các Chi cục HQCK cảng thường xuyên thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra nghiên cứu, nắm tình hình địa bàn; tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát bí mật và công khai cả trên bộ và trên biển nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy trong địa bàn quản lý.

Đơn vị đã phối hợp với các lực lượng hữu quan trong và ngoài ngành phát hiện và xử lý nhiều vụ việc, trong đó có vụ vận chuyển trái phép chất ma túy (Cocain) lẫn trong lô hàng phế liệu nhập khẩu của Công ty CP Thép Pomina 2.

Với những cố gắng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, trong năm 2018 đơn vị đã được UBND Tỉnh tặng Bằng khen đối với tập thể và cá nhân, Đồng thời, đề nghị chủ tịch nước xét tặng Huân chương lao động Hạng Nhất.

Công tác thu thập xử lý thông tin và Quản lý rủi ro:

Năm 2018 Cục Hải quan Tỉnh cơ bản đã hoàn thành tốt công tác quản lý rủi ro. Đã tiến hành xác minh tính hợp pháp của các chứng từ cấp phép nhập khẩu phế liệu đối với 20 doanh nghiệp với tổng số 330 tờ khai; triển khai công tác đánh giá điều kiện áp dụng chính sách đối với 1,559 doanh nghiệp; thu thập, cập nhật, bổ sung 710 hồ sơ doanh nghiệp trên Hệ thống; thiết lập, cập nhật, xây dựng 325 tiêu chí phân tích lựa chọn kiểm tra.

Công tác kiểm tra sau thông quan:

Thực hiện công văn số 1590/TCHQ-KTSTQ ngày 26/3/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra sau thông quan đánh giá tuân thủ pháp luật của người khai hải quan năm 2018, Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải thực hiện tối thiểu 48 cuộc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan, thu ngân sách nhà nước 20 tỉ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2018,  đơn vị đã tiến hành kiểm tra và kết luận 49 cuộc KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan và 145 cuộc KTSTQ tại trụ sở cơ quan Hải quan; số thuế nộp ngân sách 24,55 tỷ đồng.

Như vậy, so với chỉ tiêu số cuộc kiểm tại trụ sở người khai hải quan đạt 102% (49/48), số thu nộp NSNN đạt 122,75 % chỉ tiêu được giao.

Công tác ứng dụng công nghệ tin học:

Năm 2018, ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên mọi lĩnh vực của hoạt động nghiệp vụ. Song song với việc hoàn thiện hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, Tổng cục Hải quan đưa vào triển khai nhiều chương trình, đề án quan trọng như Đề án quản lý, giám sát hàng hoá tại cảng biển, cảng hàng không; Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7; Phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu;  Dịch vụ công trực tuyến với 42 thủ tục hành chính còn lại, ngành Hải quan về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu đưa 100% các tủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 4… Với sự chủ động sẵn sàng cao, Cục Hải quan Tỉnh đã triển khai các Đề án theo đúng lộ trình, triển khai thành công Dịch vụ công trực tuyến ngay trong giai đoạn đầu, góp phần vào thành công chung của ngành trong việc triển khai công tác CNTT.

Công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan:

Năm 2018, Cục Hải quan Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai đồng bộ nhiều nội dung để nâng cao hiệu quả trong quản lý. Công tác cải cách thủ tục hành chính, phát triển và hiện đại hóa đã được đẩy mạnh ở tất cả các khâu nghiệp vụ. Chú trọng cải cách thủ tục hành chính giữa cơ quan hải quan với các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất là trong việc cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp thông qua các hoạt động như: xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hải quan, tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế, triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, công khai minh bạch thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.

 Công tác hoạt động đoàn thể:

Trong năm 2018 các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Ban nữ công hoạt động đồng đều và đã tạo hiệu ứng tốt. Các tổ chức đoàn thể luôn tham gia tích cực các hoạt động phong trào, thể dục thể thao, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện… và  đã thu được những thành tích đáng khích lệ. Nhiều hoạt động có ý nghĩa vẫn được duy trì và phát triển ổn định như: nhận phụng dưỡng suốt đời mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Lùng ở huyện Đất đỏ với mức 2.000.000 đồng/tháng, Đoàn thanh niên CS HCM tổ chức trao tặng học bổng và quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo và trẻ em nghèo học giỏi tại xã Kim Long, Cù Bị, Xà Bang thuộc huyện Châu Đức, với tổng số tiền 49.500.000 đồng; xây tặng 01 cây cầu dân sinh tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp với trị giá 250 triệu đồng…

Vận động đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp xây dựng quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2018 với số tiền 21.560.000 đồng; vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc thiệt hại do mưa lũ với số tiền 25.300.000 đồng, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền 44.500.000 đồng, Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 30.300.000 đồng, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” với số tiền vận động thu là 21.840.000 đồng và đã tổng hợp nộp về CĐVC tỉnh đúng theo thời gian quy định. Vận động ĐVCĐ quyên góp ủng hộ 01 gia đình ĐVCĐ bị bệnh nặng phải nằm viện điều trị với số tiền 56.000.000 đồng.

Ngoài ra, Công đoàn kết hợp với chính quyền và các đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, sinh hoạt tập thể, tặng quà nhân các ngày lễ truyền thống như ngày quốc tế phụ nữ 08/3; ngày quốc tế thiếu nhi 01/6; ngày tết trung thu, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10…Thông qua các hoạt động đã xây dựng được mối quan hệ gần gũi, đoàn kết, gắn bó hơn, từ đó giúp nâng cao hiệu quả công tác, tạo môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng.

                                                                                                             (ML)

 

 

 

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân