05:32 AM 28/01/2021
Tiếng Việt English
25/11/2020
448
Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu tham dự Hội nghị tập huấn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 126/2020/NĐ-CP
Ngày 19/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020. Để triển khai thực hiện Nghị định trong toàn ngành, Tổng cục Hải quan tổ chức tập huấn về Luật quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP qua hình thức Hội nghị trực tuyến vào sáng thứ tư ngày 25/11/2020. Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra quyết định cử 56 cán bộ công chức thuộc các đơn vị trực thuộc tham dự Hội nghị trên.

Hội nghị dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan. Tại Hội nghị các nội dung mới của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP đã được đại diện Cục Thuế XNK giới thiệu, bên cạnh đó các công chức dự Hội nghị tiến hành trao đổi, thảo luận để thực hiện thống nhất các quy định của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Ảnh: CBCC Cục Hải quan Tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Việc ban hành Luật quản lý thuế đã đảm bảo tính kế thừa những quy định của Luật quản lý thuế hiện hành (Luật số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật QLT số 21/2012/QH13) đồng thời bổ sung các quy định mới nhằm đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới, cải cách thủ tục hành chính, phù hợp với các cam kết của nước ta trong quá trình hội nhập quốc tế. Luật quản lý thuế gồm 152 Điều, bố cục thành 17 Chương trong đó bổ sung thêm 3 chương mới: Chương II, Chương X và Chương XII.

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020. Việc ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP là cần thiết nhằm chi tiết 28 Điều, khoản, điểm tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 giao Chính phủ quy định chi tiết, trừ nội dung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan. Nghị định gồm 44 Điều, bố cục thành 9 Chương.

Bài: LPL (Cục HQ BRVT)

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân