03:28 AM 28/10/2020
Tiếng Việt English
10/06/2020
1137
Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa thủ tục hải quan.
Thời gian qua, Cục Hải quan Tỉnh BR-VT luôn nỗ lực đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hóa hải quan đảm bảo tính công khai minh bạch và tạo điều kiện cho các hoạt động xuất nhập khẩu.

Thực hiện Quyết định của Tổng cục Hải quan về ban hành kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016 – 2020, Cục Hải quan Tỉnh đã xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, phát triển và hiện đại hóa trọng tâm năm 2020, tính đến nay đơn vị đã đạt đựơc một số kết quả nhất định:

Các Chi cục thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động, kế hoạch xuất nhập khẩu qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Duy trì vận hành hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; Hệ thống dịch vụ công trực tuyến; thu NSNN qua các ngân hàng thương mại; chương trình Nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu; đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 nhằm đơn giản hóa thủ tục hải quan, giảm thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp

Hệ thống công nghệ thông tin ổn định, thông suốt đáp ứng được yêu cầu tích hợp, chia sẻ, kết nối với các Bộ ngành, doanh nghiệp và trao đổi dữ liệu với cơ quan hải quan các nước như: Thực hiện cơ chế một cửa quốc gia; cơ chế một cửa ASEAN để thực hiện kết nối, trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện, hành lý xuất nhập cảnh, triển khai Đề án giám sát hàng hóa tự động tại cảng, kho bãi…

Triển khai Hệ thống Seal định vị điện tử phục vụ công tác giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container nhằm chủ động, ngăn chặn hành vị gian lận,

Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Cục Hải quan Tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách hiện đại hóa trọng tâm năm 2020 của đơn vị, trong đó tập trung công tác đôn đốc, kiểm tra tiến độ công việc theo kế hoạch nhằm đảm bảo đúng tiến độ công việc đã đề ra. 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân