05:53 PM 17/07/2019
Tiếng Việt English
18/10/2018
571
Hướng dẫn DN khai thuế TTĐB cho hàng hóa nhập khẩu
Ngày 15/10/2018 Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 6042/TCHQ-TXNK về việc khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa nhập khẩu, nội dung công văn lưu ý DN một số vấn đề sau:

1. Về việc khai báo tờ khai nhập khẩu điện tử:

- Việc khai báo tờ khai nhập khẩu điện tử được thực hiện trên Hệ thống VNACCS/VCIS, không phải thực hiện  trên Hệ thống Ecus;

- Đầu tiếp nhận khai báo hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS không bắt buộc khai báo thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 0%.

2. Về khai báo chỉ tiêu thông tin liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt:

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về khai chỉ tiêu 1.94 “Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác” và 1.95 “Mã miễn/giảm/không chịu thuế và thu khác” như sau:

- Chỉ tiêu 1.94 “Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác”:

“Nhập mã áp dụng thuế suất/mức thuế trong trường hợp hàng hóa phải chịu thuế nhập khẩu bổ sung (thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá…”, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT”.

Lưu ý:

2.1 Phải nhập theo thứ tự: thuế nhập khẩu bổ sung, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT.

Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế thì nhập mã sắc thuế đồng thời phải nhập mã đối tượng không chịu thuế tại chỉ tiêu Mã miễn/giảm/không chịu thuế và thu khác.

Trường hàng hóa không áp dụng các loại thuế và thu khác thì không phải nhập vào ô này.

2.2 Ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu phải trong thời hạn hiệu lực áp dụng thuế suất/mức thuế:

- Chỉ tiêu 1.95 “Mã miễn/giảm/không chịu thuế và thu khác”:

“Nhập mã miễn/giảm/không chịu thuế và thu khác tương tự như nhập mã miễn/giảm/không chịu thuế nhập khẩu.

Ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa được miễn/giảm/không chịu thuế là ngày còn trong thời hạn hiệu lực áp dụng.

Ví dụ:

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải nhập khẩu mặt hàng nước trái cây lên men có độ cồn là 4,5 độ thuộc mã HS 2206.00.99 không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, khi nhập khẩu, DN thực hiện khai báo như sau:

- Chỉ tiêu 1.94 “Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác”: nhập mã sắc thuế “T” – Mã sắc thuế tiêu thụ đặc biệt”

- Chỉ tiêu 1.95 “Mã miễn/giảm/không chịu thuế và thu khác”: nhập mã “TK300” – Mã đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt – Hàng hóa khác.

(MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân