02:29 PM 17/09/2021
Tiếng Việt English
23/04/2020
5159
Hướng dẫn khai hải quan đối với mặt hàng nếp
Thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trình Đình Dũng tại Thông báo số 163/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 21/4/2020 và Công văn số 2824/BCT-XNK ngày 22/4/2020 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn xuất khẩu gạo nếp (bao gồm thóc nếp, gạo nếp và tấm nếp), Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 2571/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2020 về việc đăng ký tờ khai xuất khẩu nếp.

Như vậy, trong tháng 4 năm 2020 việc xuất khẩu gạo nếp được thực hiện theo nhu cầu thị trường, không chịu sự điều chỉnh của cơ chế điều hành xuất khẩu gạo tại văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10/4/2020 của Văn phòng Chính phủ.

1. Tổng cục Hải quan thiết lập trên Hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu các lô hàng nếp (bao gồm thóc nếp, gạo nếp và tấm nếp) từ 0h00’ ngày 23/4/2020.

2. Để hỗ trợ Hệ thống phân biệt, theo dõi lượng hàng xuất khẩu đối với các mặt hàng gạo khác, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện khai hải quan như sau:

- Trường hợp xuất khẩu gạo nếp, người khai hải quan khai rõ mã số hàng hóa là 1006.30.30 tại ô mã số hàng hóa trên tờ khai hải quan. Tại ô mô tả hàng hóa trên tờ khai hải quan, người khai hải quan khai rõ tên hàng là gạo nếp.

- Trường hợp xuất khẩu thóc nếp và tấm nếp, người khai hải quan khai khai rõ mã số hàng hóa là 1006.30.30 tại ô mã số hàng hóa trên tờ khai hải quan. Tại ô mô tả hàng hóa trên tờ khai hải quan, người khai hải quan khai rõ tên hàng tương ứng là thóc nếp, mã số hàng hóa là 1006.10 và tấm nếp, mã số hàng hóa là 1006.40.

- Số lượng thóc nếp, gạo nếp và tấm nếp xuất khẩu không tính trong hạn ngạch gạo xuất khẩu.

(MP)

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân