12:44 AM 25/10/2020
Tiếng Việt English
27/05/2020
887
Hưởng ứng ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020.
Ngàv 22 tháng 5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học.

 Chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 2020 là “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên” nhằm kêu gọi con người áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên nhằm thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học sống hài hoà với thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Để hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 2020, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quán triệt đến các đơn vị thuộc và trực thuộc căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức lồng ghép các hoạt động của đơn vị với việc tuyên truyền, phổ biến vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với việc đảm bảo lương thực, thực phẩm, cung cấp dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe của con người, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; Tuyên truyền thực hiện các quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, chú trọng các nội dung về bảo tồn và phát triển các giống vật nuôi, cây trồng bản địa, cây, con dược liệu và các tri thức truyền thông liên quan; Khai thác bền vững tài nguyên sinh học; Phát động phong trào bảo tồn đa dạng sinh học tại đơn vị như sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; Thực hiện tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường và chế độ ăn uống lành mạnh; Không buôn bán, sử dụng các loài động vật nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ.

Chủ đề “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên” nhấn mạnh các giải pháp dựa vào tự nhiên có thể góp phần giải quyết các thách thức xã hội, cho dù đó là an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, sức khỏe con người, rủi ro thiên tai, dịch bệnh hay phát triển kính tế. Các giải pháp dựa vào thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học là chìa khóa để giảm nhẹ biến đổi khí hậu, tăng khả năng phục hồi và thích ứng ở một số khu vực quan trọng, bao gồm bảo tồn và phục hồi rừng và các hệ sinh thái trên cạn; bảo tồn và phục hồi tài nguyên nước ngọt cũng như hệ sinh thái biển và đại dương, hệ thống nông nghiệp và thực phẩm bền vững. Công ước Đa dạng sinh học cũng nhấn mạnh con người là một phần của thiên nhiên chứ không tách rời khỏi thiên nhiên.

(T.T)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân