12:33 PM 10/08/2020
Tiếng Việt English
07/04/2014
2215
Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS tại Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-TCHQ ngày 25/03/2014 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS thộc Dự án triển khai thực hiện Hải quan điện tử và Một cửa quốc gia nhằm hiện đại hoá Hải quan Tổng cục Hải quan;
- Căn cứ Kế hoạch số 815/KH-HQBRVT ngày 26/03/2014 của Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc chuyển đổi dữ liệu và triển khai chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS tại Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo đến Quý doanh nghiệp lịch triển khai áp dụng Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS tại các Chi cục Hải quan trực thuộc như sau:
 
STT Chi cục Thời gian
1 Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ - Đội TTHHXNK và quản lý kho ngoại quan 14/04/2014
2 Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ - Đội TTHHXNK cảng SPPSA 28/04/2014
3 Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép 28/04/2014
4 Chi cục Hải quan cảng Cát Lở 28/04/2014
5 Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Tàu 28/04/2014
6 Chi cục Hải quan Côn Đảo 28/04/2014

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân