08:45 AM 25/10/2020
Tiếng Việt English
12/04/2014
9714
Mã chi cục hải quan – Đội thủ tục Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mã Chi cục

Tên Chi cục

Mã Đội

Tên Đội

51BE 

Chi cục HQ Cảng Cát Lở

00

Chi cục HQ Cảng Cát Lở

51CB 

Chi cục HQ CK Cảng - Sân bay Vũng Tàu

00

Chi cục HQ CK Cảng - Sân bay Vũng Tàu

51CI 

Chi cục HQ CK cảng Cái Mép

00

Chi cục HQ CK cảng Cái Mép

51C1 

Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ - Đội TTHHXNK & KNQ

00

Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu và Kho ngoại quan

51C2 

Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ - Đội TTHHXNK SPPSA

00

Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu cảng SP-PSA

51CH 

Chi cục HQ Côn Đảo

00

Chi cục HQ Côn Đảo

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân