09:03 PM 21/01/2021
Tiếng Việt English
25/06/2014
20729
Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cập nhật ngày 24/6/2014)
Địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến, địa điểm trung chuyển cho vận chuyển bảo thuế, địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế (khai báo gộp/IDA/EDA) Địa điểm xếp hàng và dỡ hàng (Khu vực chịu sự giám sát hải quan, khai báo vận chuyển độc lập/OLA)
Lưu ý các mã tạm Địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến đối với hàng hóa xuất khẩu tương ứng với các Chi cục trong địa bàn như sau:
 
51BEOZZ   - DIEM LUU HH XK 51BE (Chi cục Hải quan cảng Cát Lở)
51CBOZZ   - DIEM LUU HH XK 51CB (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Tàu)
51C1OZZ   - DIEM LUU HH XK 51C1 (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ-Đội TTHHXNK&KNQ)
51C2OZZ   - DIEM LUU HH XK 51C2 (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ-Đội TTHHXNK SPPSA)
51CIOZZ   - DIEM LUU HH XK 51CI (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép)
51CHOZZ   - DIEM LUU HH XK 51CH (Chi cục Hải quan Côn Đảo)
 
Tên Nhóm Địa điểm Địa chỉ địa điểm
Chi cục HQ Cảng Cát Lở
51BEC01 CTY HAI VIET C Xí nghiệp - Cty CP Hải Việt KCN Đông Xuyên , P.Rạch Dừa, TP Vũng Tàu
51BEC02 CT CB KD HS DUONG HA C Xí nghiệp - Cty TNHH CB KD HS Dương Hà 1705 Đuờng 30/4, Phường 12, TP Vũng Tàu
51BEC03 CTY DONG DONG HAI C Xí nghiệp - Cty TNHH Đông Đông Hải 1719A, Đường 30/4, Phường 12, TP Vũng Tàu
51BEC04 CTY TS HAI LONG C Xí nghiệp - Cty CP Thủy Sản Hải Long 1752 Đuờng 30/4, Phường 12, TP Vũng Tàu
51BEC05 CT CB XNK TS VUNGTAU C Xí nghiệp - Cty CP CB XNK TS Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quốc lộ 51, Phường Phước Trung, TX Bà Rịa
51BEC06 CTY TS XNK CON DAO C Xí nghiệp - Cty CP TS &XNK Côn Đảo 1738 Đuờng 30/4, Phường 12, TP Vũng Tàu
51BEC07 CTY TS NGUYEN TIEN C Xí nghiệp - Cty TNHH TS Nguyễn Tiến 1007/34 Đuờng 30/4, Phường 11, TP Vũng Tàu
51BEC08 CTY TM XD THANH LONG C Xí nghiệp - Cty TNHH TM&XD Thành Long 97 Đuờng Phuớc Thắng, Phường 12, TP Vũng Tàu
51BEC09 CTY TS CHANGHUA C Xí nghiệp - Cty TNHH Thủy Sản Changhua 1738 Đuờng 30/4, Phường 12, TP Vũng Tàu
51BEC10 CTY THUC PHAM VIET C Xí nghiệp - Cty TNHH Thực Phẩm Việt Đường số 7, KCN Đông Xuyên , P.Rạch Dừa, TP Vũng Tàu
51BEC11 CTY PHUOC AN C Xí nghiệp - Cty TNHH Phước An Ấp Láng Cát, xã Tân Thuận, huyện Tân Thuận, Tỉnh BR-VT
51BEC12 CTY  DU AN HO TRAM C Chân công trình - Cty TNHH Dự Án Hồ Tràm Xã Tân Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT
51BEC13 CTY TS PHUOC CO C Xí nghiệp - Cty CP Thủy Sản Phước Cơ 1738 Đuờng 30/4, Phường 12, TP Vũng Tàu
51BEC14 CTY PHUOC THANG C Xí nghiệp - Cty TNHH Phước Thắng Đường Đô Lương, Phường 11, TP Vũng Tàu
51BEC15 KHO XLDK MIEN NAM C Nơi SX - Cty CP xây lắp dầu khí miền nam KCN Đông Xuyên-Phường  Rạch Dừa-TP Vũng Tàu
51BEC16 KHO DVSX TU HAI C Nơi SX của Cty TNHH DV và SX Tứ Hải 70 Phước Thắng-Phường 12-TP Vũng Tàu
51BEC17 KHO CTY MAI LINH C Nơi SX của Cty TNHH Mai Linh 1774A-Đường 30/4-Phường 12-TP Vũng Tàu
51BEC18 CTY DONG PHUONG VT C Nơi SX - Cty TNHH Đông Phương Vũng Tàu KCN Đông Xuyên - TP Vũng Tàu
51BEGBE CCHQ CANG CAT LO VT G Địa điểm tập kết hàng do Chi cục HQ Cảng Cát Lở quản lý  
51BEOZZ DIEM LUU HH XK 51BE O Địa điểm tập kết hàng XK Cát Lở  
51BES01 THUONG CANG VT BES S Địa điểm kiểm tra - Cty CP Thương Cảng Vũng Tàu 973 đường 30/4, P.11, TP Vũng Tàu
51BES02 HOA DAU VAN AN BES S Địa điểm kiểm tra - Cty CP Hóa dầu Vạn An KCN Đông Xuyên, P.Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu
51BES03 CTY HA LOC S Địa điểm kiểm tra - Cty
TNHH Hà Lộc
Phường 11 -
TP.Vũng Tàu
51BES04 HH VINA OFFSHORE S Địa điểm kiểm tra - Cty TNHH kỹ thuật
cơ khí hàng hải "Vina Offshore"
KCN Đông Xuyên, P.Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu
51BES05 SC TAU BIEN VISSAL S Địa điểm kiểm tra - Xí nghiệp sửa chữa
 tàu biển (vissal)
Phường 11 -
TP.Vũng Tàu
51BEW01 HOA DAU VAN AN BEW W Kho ngoại quan Vạn An - Cty CP Hóa dầu Vạn An KCN Đông Xuyên, P.Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu
51BEW02 THUONG CANG VT BEW W Kho ngoại quan Thương Cảng Vũng Tàu - Cty CP Thương Cảng Vũng Tàu 973 đường 30/4, P.11, TP Vũng Tàu
Chi cục HQ CK Cảng - Sân bay Vũng Tàu
51CBC01 CTY STX OSV VUNG TAU C Nơi SX, kho công trình - Cty TNHH STX OSV Vũng Tàu ( nay là Cty TNHH VARD Vũng Tàu) KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, T.P Vũng Tàu.
51CBC02 DIEU HANH CUU LONG C Kho công trình - Cty LD Điều Hành Cửu Long 65A, Đường 30/04, Phường Thắng Nhất, T.P Vũng Tàu
51CBC03 DIEU HANH HOANG LONG C Kho công trình - Cty LD Điều Hành Hoàng  Long 65A, Đường 30/04, Phường Thắng Nhất, T.P Vũng Tàu
51CBC04 LD DIEU HANH HOAN VU C Kho công trình - Cty LD Điều Hành Hoàn Vũ 65A, Đường 30/04, Phường Thắng Nhất, T.P Vũng Tàu
51CBC05 D/HANH CHUNG LAM SON C Kho công trình - Cty Điều Hành Chung Lam Sơn 65A, Đường 30/04, Phường Thắng Nhất, T.P Vũng Tàu
51CBC06 DH CHUNG TRUONG SON C Kho công trình - Cty Điều Hành Chung Trường Sơn 65A, Đường 30/04, Phường Thắng Nhất, T.P Vũng Tàu
51CBC07 IDEMITSU OIL GAS LTD C Kho công trình - Cty Idemitsu Oil & Gas., Co.Ltd 65A, Đường 30/04, Phường Thắng Nhất, T.P Vũng Tàu
51CBC08 DH CHUNG THANG LONG C Kho công trình - Cty Điều Hành Chung Thăng Long 65A, Đường 30/04, Phường Thắng Nhất, T.P Vũng Tàu
51CBC09 PREMIER OIL VN O.B.V C Kho công trình - Cty Premier Oil Viet Nam Offshore B.V 65A, Đường 30/04, Phường Thắng Nhất, T.P Vũng Tàu
51CBC10 KHO VIETSOVPETRO C Kho công trình - LD Việt Nga Vietsovpetro 67, Đường 30/04, Phường 9, T.P Vũng Tàu
51CBC11 LD VUNG TAU PARADISE C Kho công trình - Cty LD Vũng Tàu Paradise 01 Đường Thùy Vân, Phường Nguyễn An Ninh, T.P Vũng Tàu
51CBC12 CT DAU KHI NHAT VIET C Kho công trình - Cty Dầu Khí Nhật Việt 65A, Đường 30/04, Phường Thắng Nhất, T.P Vũng Tàu
51CBC13 CTY PC VIET NAM LTD C Kho công trình - Cty PC Việt Nam Limited 65A, Đường 30/04, Phường Thắng Nhất, T.P Vũng Tàu
51CBC14 MTV DH TD KT DAU KHI C Kho công trình - Cty TNHH MTV Điều Hành Thăm Dò Và khai thác Dầu khí trong nước 65A, Đường 30/04, Phường Thắng Nhất, T.P Vũng Tàu
51CBC16 CTY STRATEGIC MARINE C Nơi SX - Cty TNHH Strategic Marine (V) Đường số 12, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, T.P Vũng Tàu.
51CBC17 CTY DV CK HANG HAI C Kho công trình - Cty CP DV Cơ Khí Hàng Hải Kho KX-01, 65A, Đường 30/04, Phường Thắng Nhất, T.P Vũng Tàu
51CBC18 GIAN KHOAN DAU KHI C Nơi SX /Kho công trình - Cty CP Chế Tạo Giàn 65A2, Đường 30/04, Phường Thắng Nhất, T.P Vũng Tàu
51CBC19 CTY ODIM VIET NAM C Kho công trình - Cty TNHH ODIM Việt Nam KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, T.P Vũng Tàu.
51CBC20 DVKT TRUC THANG 02 C Nơi SX - Cty CP DV Kỹ Thuật Trưc Thăng Số 36, đường 30/04, Phường 9, T.P Vũng Tàu
51CBC21 CTY EAST WIND VN C Nơi SX - Cty TNHH East Wind Việt Nam Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành, Tình Bà Rịa – Vũng Tàu
51CBC22 CTY DVCKHH PTSC C Nơi SX - Cty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC Số 65A, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
51CBOZZ DIEM LUU HH XK 51CB O Địa điểm tập kết hàng XK Cảng - Sân bay Vũng Tàu  
51CBS01 CN DV KT DAU KHI VN S Kho, bãi chờ làm thủ tục Hải quan - CN TCty CP DV KT Dầu Khí VN – CTY Cảng DV Dầu Khí 65A, Đường 30/04, Phường Thắng Nhất, T.P Vũng Tàu
51CBS02 BAI VIETSOVPETRO S Kho, bãi chờ làm thủ tục Hải quan - LD Việt Nga Vietsovpetro 67, Đường 30/04, Phường 9, T.P Vũng Tàu
51CBS03 CANG VINA OFFSHORE S Cảng Vina Offshore (Vũng Tàu) - Cty Vina Offshore  KCN Đông xuyên- phường Rạch Dừa- TP Vũng Tàu
51CBS04 CANG STX VN OFFSHORE S Cảng STX Việt Nam Offshore (Vũng Tàu) - Cty Vina Offshore và Cty  STX Việt Nam Offshore KCN Đông xuyên- phường Rạch Dừa- TP Vũng Tàu
51CBS05 CANG PV SHIP YARDS S Cảng PV ShipYards (Vũng Tàu) - Tập đoàn dầu khí quốc gia VN KCN Đông xuyên- phường Rạch Dừa- TP Vũng Tàu
51CBS06 CANG PVC-MS S Cảng PVC-MS ( Vũng Tàu) - Cty CP và kết cấu kim loại 65 A-Đường 30/4- Phường Thắng nhất- TP VT
51CBSCB CCHQCK CANG VUNG TAU S Địa điểm tập kết hàng do Chi cục HQ CK Cảng - Sân bay Vũng Tàu quản lý  
Chi cục HQ CK cảng Cái Mép
51CIC02 CTY BOOMIN VINA C Kho công trình - Cty TNHH Boomin Vina Xã Mỹ Xuân, Tân Thành, BR-VT
51CIC03 CTY COURT VIET NAM C Chân công trình - Cty TNHH COURT Việt Nam Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
51CIC04 CTY CAO PHAT C Kho của công trình và Nơi SX - Cty TNHH Cao Phát Đường Bình Giã - Đá Bạc, ấp Vĩnh Bình, Xã Vĩnh Bình, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
51CIOZZ DIEM LUU HH XK 51CI O Địa điểm tập kết hàng XK Cái Mép  
51CIS01 CANG QT CAI MEP S    
51CIS02 TAN CANG - CAI MEP S Tân Cảng-Cái Mép (TCCT) - Cty CP Tân Cảng-Cái Mép Trong cảng, kho nội địa
51CIS03 CANG QT TAN CANG-CM S Cảng quốc tế Tân Cảng-Cái Mép (TCIT) - Cty TNHH cảng Quốc tế Tân Cảng-Cái Mép Xã Tân Phước, Tân Thành, BR-VT
51CIS04 CTY CB KHI VUNG TAU S Tổng kho LPG Vũng Tàu - Cty chế biến khí Vũng Tàu KCN Cái Mép, xã Phước Hòa, Tân Thành, BR-VT
51CIS05 XANG DAU PETEC C/MEP S Địa điểm kiểm tra - Xí nghiệp xăng dầu PETEC Cái Mép Ấp Ông Trịnh, xã Tân Phước, Tân Thành, BR-VT
51CIS06 CTY DAU KHI VUNG TAU S Vungtau Petro - Cty CP dầu khí Vũng Tàu KCN Cái Mép, Tân Thành, BR-VT
51CIS07 INTERFLOUR VIET NAM1 S Kho cảng Interflour Cái Mép - Cty TNHH Interflour Việt Nam KCN Cái Mép, xã Tân Phước, Tân Thành, BR-VT
51CIS09 CANG CONTAINER QTE S Cảng Container quốc tế Cái Mép (ODA) - TCty Tân cảng Sài Gòn Xã Tân Phước- Huyện Tân Thành- Tỉnh BRVT
51CIS10 CANG QTE SP-SSA S Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT) - Cty LD cảng quốc tế SSIT Xã Tân Phước- Huyện Tân Thành- Tỉnh BRVT
51CIS12 CANG CAIMEP GEMADEPT S Cảng Cái mép Gemadept Terminallink - Cty CP đại lý liên hiệp vận chuyển GEMADEPT Xã Tân Phước- Huyện Tân Thành- Tỉnh BRVT
51CIS13 CANG PV GAS VT S Cảng PV Gas (Vũng Tàu) - TCty Khí Việt Nam Xã Tân Phước- Huyện Tân Thành- Tỉnh BRVT
51CIS14 CANG XANG DAU PETEC S Cảng xăng dầu Petec - TCty thương mại kỹ thuật và đầu tư PETEC Xã Tân Phước- Huyện Tân Thành- Tỉnh BRVT
51CIS15 CANG QT CAI MEP CMIT S Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) Tân Phước, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
51CIS16 KHU T.CHUYEN GO DA S Khu trung chuyển Gò Da Tân Phước, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
51CISCI CCHQCK CANG CAI MEP S Địa điểm tập kết hàng do Chi cục HQ CK cảng Cái Mép quản lý  
Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ
51C1C01 CTY BOT MI MEKONG C Địa điểm kiểm tra - Cty Chế biến Bột mì Mê Kông  
51C1C02 CCT CTY DV DAU KHI C Chân công trình - Cty CP cảng DV dầu khí tổng hợp PM  KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT
51C1C03 CCT CTY BIA HANOI C Chân công trình - Cty CP Bia Hà Nội KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT
51C1C04 CCT CN STEEL SUMIKIN C Chân công trình - Cty CP China Steel Sumikin Việt Nam KCN Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT
51C1C05 CCT CTY THEP POMINA C Chân công trình - Cty CP Thép Pomina KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh BRVT
51C1C06 CCT CTY THEP POMINA2 C Chân công trình - Cty CP Thép Pomina 2 KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh BRVT
51C1C07 CCT CTY BARIA SERECE C Chân công trình - Cty CP Bà Rịa Serece Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT
51C1C08 KHO CTY BIA HN-VT C Nơi SX - Cty CP bia Hà Nội-Vũng Tàu KCN Mỹ Xuân A- xã Mỹ Xuân-Huyện Tân Thành-Tình BRVT
51C1C09 KHO CTY NL MEKONG C Kho công trình - Cty năng lượng Mê Kông Thị trấn Phú Mỹ-Huyện Tân Thành-Tỉnh BRVT
51C1C10 CTY CHIENG SHYONG C Chân công trình - Cty TNHH Cơ khí Chieng Shyong KCN Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT
51C1C11 CTY DT&TM VIET NINH C Chân công trình - Cty TNHH đầu tư và thương mại Việt Ninh Xã Tóc Tiên-Huyện Tân Thành-Tỉnh BRVT
51C1C12 GACH MEN HOANG GIA C Kho - Cty TNHH Gạch men Hoàng Gia KCN Mỹ Xuân A,  Huyện Tân Thành, Tỉnh BR-VT
51C1C13 CTY GAS VIET NHAT C Chân công trình - Cty TNHH Gas Việt Nhật KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh BRVT
51C1C14 PVD TECH-OIL STATES C Chân công trình - Cty TNHH LD PVD Tech-Oil States Industries KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh BRVT
51C1C15 GIAY SAIGON-MY XUAN C Chân công trình - Cty TNHH
 Giấy Sài Gòn - Mỹ Xuân
KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT
51C1C16 CTY QUAN PHONG C Chân công trình - Cty TNHH
 Kim loại Quần Phong
KCN Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT
51C1C17 CCT CTY LINDE VN C Chân công trình - Cty TNHH
 Linde Việt Nam
KCN Phú Mỹ 2, Huyện Tân Thành, Tỉnh BRVT
51C1C18 MEI SHENG TEXTILES C Chân công trình - Cty TNHH
 Mei Sheng Textiles Việt Nam
Cụm CN Ngãi Giao, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, tỉnh BRVT
51C1C19 CTY POSCO SS-VINA C Chân công trình - Cty TNHH
 Posco SS-Vina
KCN Phú Mỹ 2, Huyện Tân Thành, Tỉnh BRVT
51C1C20 CTY QT ALL WELLS VN C Chân công trình - Cty TNHH
 Quốc tế All Wells Việt Nam
Xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT
51C1C21 CTY THU TRONG 1 C Nơi SX - Cty TNHH
 Thu Trọng 1
Đường số 3, KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT
51C1C22 CTY HOA CHAT HIEM VN C Chân công trình - Cty CP Hóa chất hiếm Việt Nam KCN Cái Mép, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
51C1C23 CTY AIR WATER VN C Chân công trình - Cty TNHH Air Water Việt Nam KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
51C1C24 CTY KINH NSG VIETNAM C Chân công trình - Cty TNHH Kính chuyên biệt NSG Việt Nam KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
51C1C25 CTY THEP VINA KYOEI C Chân công trình - Cty TNHH Thép Vina Kyoei KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
51C1C26 TCTY PHAT DIEN 3 C Kho công trình - Cty TNHH  một thành viên - Tổng công ty phát điện 3 KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
51C1C27 CTY NHOM TOAN CAU C Kho công trình - Cty TNHH Nhôm toàn cầu Việt Nam KCN Mỹ Xuân B1 - Conac, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
51C1C28 CTY SAN FANG VN C Kho công trình - Cty TNHH San Fang VN KCN Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
51C1C29 CTY TE AN VIETNAM C Kho công trình - Cty TNHH Te An Việt Nam Lô 1-3, KCN Mỹ Xuân A2,  huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
51C1C30 CTY TONG HONG TANERY C Kho công trình - Cty TNHH Tong Hong Tanery Việt Nam KCN Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
51C1C31 CTY XAY LUA MI VN 1 C Kho công trình - Cty TNHH xay lúa mỳ Việt Nam KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
51C1C32 CTY SHENG SHING C Kho công trình của Công ty TNHH bao bì Sheng Shing Việt Nam Lô IV, KCN Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
51C1C33 CTY DET TAH TONG VN C Kho công trình của Công ty TNHH Dệt Tah Tong Việt Nam Lô I-1, I-2, I-3 KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng,  huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
51C1C34 CTY GS MY XUAN C Kho công trình/Nơi SX - Cty TNHH gốm sứ Mỹ Xuân Đường số 3, KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
51C1C35 CTY JLG VIETNAM C Kho công trình/Nơi SX - Cty TNHH JLG Việt Nam Đường số 3, KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
51C1C36 CTY BACONCO C Kho của công trình - Cty TNHH Baconco KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
51C1C37 CTY NANG LUONG IREX C Nơi SX - Cty CP Năng lượng IREX Đường số 9, KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, BR-VT
51C1C38 CTY THAI BINH DUONG C Nơi SX - Cty CP SX và kinh doanh thiết bị chiếu sáng Thái Bình Dương Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, ấp Trảng Cát, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
51C1C39 CTY XAY LUA MI VN 2 C Nơi SX - Cty TNHH xay lúa mỳ Việt Nam KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
51C1C40 TCTY CN DAU THUC VAT C Nơi SX - TCty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên (Vocarimex) KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
51C1OZZ DIEM LUU HH XK 51C1 O Địa điểm tập kết hàng XK Phú Mỹ - Đội TT HH XNK  
51C1S01 CANG BARIA SERECE S Kho bãi cảng Baria Serece - Cảng Baria serece
Phú mỹ
Kho bãi cảng Baria Serece
51C1S02 CANG HOLCIM S Trạm nghiền Clinker Thị vải - Cảng Holcim Trạm nghiền Clinker Thị vải (Trong cảng)
51C1S03 CANG POSCO - KHO D S Kho D (Bãi nguyên liệu) - Cảng POSCO Kho D (Bãi nguyên liệu)
51C1S04 CANG POSCO - KHO 9 S Kho 9 (Kho thành phẩm) - Cảng POSCO Kho 9 (Kho thành phẩm)
51C1S05 CANG THEP MIEN NAM S Kho bãi tổng hợp Cảng Thép PM - Cảng Thép
Miền nam
Kho bãi tổng hợp Cảng Thép PM
51C1S06 KHO CANG XM CAM PHA S Kho, bãi chứa phụ gia - Cảng Xi măng
Cẩm phả
Kho phụ gia CNPN
51C1S07 CANG XI MANG CAM PHA S Cảng  xi măng Cẩm phả - Chi nhánh phía nam Cty xi măng Cẩm phả KCN Mỹ Xuân A, Tân Thành, BRVT
51C1S08 CTY POSCO VN S Cảng POSCO - Cty POSCO Việt Nam Lô1, KCN phú mỹ II, Tân Thành, BRVT
51C1SC1 DOI TT KHO NQ PHU MY S Địa điểm tập kết hàng do Đội TTHH Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ quản lý  
51C1W01 KHO NQ CTY THANH CHI W Kho Ngoại
quan Thành Chí - Cty CP Thành Chí
Đường
số 13, KCN Phú Mỹ I, Tân Thành, BR-VT
51C1W02 KHO NQ BARIA SERECE W Kho Ngoại quan cảng Baria Serece - Cty CP Baria Serece Thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành, BR-VT
51C1W03 KHO NQ THORESEN VINA W Thoresen-
Vinama Bonded WarehouseCty TNHH
Thoresen Vinama Logistics
KCN Phú
Mỹ I, Tân Thành, tỉnh BR-VT
51C1W04 KNQ VINA COMMODITIES W Kho ngoại quan cảng Vina Commodities Thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành, tỉnh BR-VT
51C2OZZ DIEM LUU HH XK 51C2 O Địa điểm tập kết hàng XK Phú Mỹ - Đội SP PSA  
51C2R01 CANG TH THI VAI R Cảng tổng hợp Thị Vải đường số 3, KCN Phú Mỹ
51C2S01 CANG CONTAINER SITV S CFS/ Bãi containr - Cảng container
SITV
CFS/ Bãi containr
51C2S02 CANG QT SP-PSA S Bãi Container - Cảng Quốc tế
SP-PSA
Bãi Container
51C2S03 CANG TH THI VAI S Cảng Tổng hợp Thị Vải  
51C2SC2 DOI TT SP-PSA S Địa điểm tập kết hàng do Đội SP-PSA Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ quản lý  
51C2W01 KHO NQ VINA COMMODIT W Kho ngoại quan PTSC Phú Mỹ - Cảng DV dầu khí Tổng hợp
Phú Mỹ
Thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành, BR-VT
51C2W02 KHO NQ PTSC PHU MY W Kho ngoại quan PTSC Phú Mỹ Kho ngoại quan PTSC Phú Mỹ
51C2W03 DAU KHI PHU MY PTSC W Cảng DV dầu khí Phú Mỹ tổng hợp PTSC ( cảng biển) Cảng DV dầu khí Phú Mỹ tổng hợp PTSC ( cảng biển)
Chi cục HQ Côn Đảo
51CHOZZ DIEM LUU HH XK 51CH O Địa điểm tập kết hàng XK Côn Đảo  
51CHSCH CCHQCK C.CON DAO VT S Địa điểm tập kết hàng do Chi cục HQ Côn Đảo quản lý  
 

 

Để biết thêm hướng dẫn về khai báo địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến, Quý doanh nghiệp có thể tham khảo Công văn số 3925/BTC-TCHQ ngày 28/03/2014 của Bộ Tài chính và Công văn 3609/TCHQ-VNACCS ngày 04/04/2014 của Tổng cục Hải quan.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân