11:35 AM 21/10/2020
Tiếng Việt English
08/05/2020
878
Năm 2019, Cục Hải quan BRVT tiếp tục đạt thứ hạng cao về mức độ hài lòng của người dân, tổ chức.
Xếp vị trí thứ 2 trong 6 đơn vị được khảo sát điều tra xã hội học của Sở nội vụ năm 2019 về mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính. Kết quả này đã khích lệ cho những cố gắng của toàn thể cán bộ công chức Hải quan BRVT trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh BRVT về khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Tỉnh năm 2019, Sở nội vụ đã phối hợp với Bưu điện Tỉnh lấy ý kiến trực tiếp, ngẫu nhiên từ các người dân, tổ chức, doanh nghiệp đã được trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2019 do cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết.

Các lĩnh vực được khảo sát bao gồm:

+ Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước

+ Về thủ tục hành chính

+ Công chức (hoặc viên chức) tiếp nhận, hướng dẫn trả kết quả

+ Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công

+ Tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị (nếu có)

Theo kết quả cuộc khảo sát, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xếp hạng 2 trong tổng số 6 đơn vị được khảo sát, trong đó có 2 chỉ số xếp hạng thứ nhất (chỉ số về Tiếp cận dịch vụ hành chính công và chỉ số tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị), 3 chỉ số còn lại, Cục Hải quan Tỉnh xếp hạng 2. Lần đầu tiên khảo sát vào năm 2018, Cục Hải quan Tỉnh xếp hạng nhất.

Kết quả cuộc khảo sát thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Cục và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức trong công tác cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; làm cơ sở để Cục Hải quan Tỉnh tiếp tục triển khai đầy đủ, đồng bộ các biện pháp tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục và thông quan hàng hóa.

(T.T)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân