03:31 AM 15/07/2020
Tiếng Việt English
05/12/2018
2044
Nâng cấp Hệ thống nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7
Kể từ 0h ngày 10/12/2018 Chương trình nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 được thực hiện nâng cấp bổ sung các chức năng mới liên quan tới người sử dụng.

Nhằm đáp ứng các quy định về an ninh an toàn hệ thống khi thanh toán điện tử của Ngân hàng nhà nước và hỗ trợ người nộp thuế một số tiện ích trên chương trình nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, Tổng cục Hải quan đã tiến hành xây dựng bổ sung một số chức năng trên chương trình. Theo đó, chương trình mới có thay đổi cơ bản so với chương trình người nộp thuế đang thực hiện, trong đó có nội dung nâng cấp thay đổi cơ bản về người sử dụng.

Hiện nay chương trình đang thực hiện sử dụng chung 1 user cho người lập lệnh và người duyệt lệnh, sẽ được thay đổi người lập lệnh và người duyệt lệnh là hai người khác nhau. Theo đó, người nộp thuế sẽ thực hiện khai bổ sung thêm 01 user cập nhật vào cho người nộp thuế khi lập lệnh.

Đối với các ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan có doanh nghiệp đã đăng ký nộp thuế điện tử 24/7 thì thực hiện hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký bổ sung thêm 01 user trên hệ thống VNACCS và thực hiện thay đổi quyền quản trị và phê duyệt hoặc lập lệnh từng user. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử 24/7 mới thì các ngân hàng hướng dẫn thực hiện theo quy trình mới được nâng cấp.

                                                                                                    HN

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân