02:34 AM 01/11/2020
Tiếng Việt English
25/06/2020
924
Ngành Hải quan đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch bệnh COVID-19.
Nhằm chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngày 19/06/2020 Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 1616/QĐ-TCHQ về Kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khấu hàng hóa trong và sau dịch bệnh COVID-19.

Thời gian qua, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, tình hình kinh doanh, sản xuất của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng, hoạt động mua bán trao đổi ngoại thương giữa Việt Nam và các nước bị gián đoạn. Nhằm chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các Cục Hải quan địa phương tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

Triển khai các giải pháp vừa tạo thuận lợi thương mại vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19:

Nâng cao thực hiện có hiệu quả các giải pháp về công nghệ thông tin để hỗ trợ người khai hải quan, người nộp thuế; kết nối trao đổi thông tin với các Bộ, ngành khi giải quyết thủ tục hành chính

Tiếp tục rà soát hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Hải quan trong các Hiệp định Thương mại song phương, đa phương giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ, không làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng hàng hóa, đặc biệt là trong bối cảnh cả thế giói đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Đẩy mạnh tuyên truyền các chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật đến cộng đồng doanh nghiệp

Tạm dừng hoạt động kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật của người khai hải quan trong năm 2020 đối với hoạt động kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành.

 

 (T.T)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân