02:31 AM 01/11/2020
Tiếng Việt English
26/06/2020
958
Ngành Hải quan triển khai tập huấn Nghị định số 57/2020/NĐ-CP.
Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 57/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP

Để giúp cán bộ, công chức trong toàn ngành nắm bắt những điểm mới, điểm sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 57/2020/NĐ-CP so với Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP cũng như trả lời các câu hỏi, vướng mắc liên quan đến các quy định trong Nghị định số 57/2020/NĐ-CP, sáng ngày 26/6/2020 Tổng cục Hải quan đã triệu tập cuộc họp trực tuyến tập huấn Nghị định số 57/2020/NĐ-CP cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các vụ, cục, cơ quan liên quan thuộc Tổng cục Hải quan.  

Hình ảnh  tập huấn Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Cục Hải quan BRVT

Chủ trì hội nghị là đồng chí Lưu Mạnh Tưởng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Buổi tập huấn đã hỗ trợ cán bộ, công chức Hải quan tiếp cận sâu hơn những điểm mới của Nghị định số 57/2020/NĐ-CP cũng như dự báo sớm những vướng mắc có thể phát sinh trong để chủ động trong quá trình thực hiện.

Nghị định số 57/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2020, riêng quy định tại khoản 3 Điều 2 của Nghị định được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân