02:34 AM 20/05/2019
Tiếng Việt English
21/11/2018
387
Ngành Hải quan triển khai tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
Với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, công chức và người dân đối với công tác bình đẳng giới và phòng,chống bạo lực trên cơ sở giới,vừa qua Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 05/TCHQ-VSTBPN gửi Thủ trưởng, Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan phát động triển khai hưởng ứng“Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018” và bộ nhận diện truyền thông của tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018, thời gian triển khai đến hết ngày 15/12.

Việt Nam là quốc gia được các tổ chức quốc tế đánh giá đạt được nhiều thành tựu về bình đẳng giới, xóa bỏ khoảng cách giới, đặc biệt là trong lĩnh vực lao động, việc làm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục. Tuy nhiên vấn đề bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em – nhất là trẻ em gái vẫn còn diễn ra khá phổ biến và gây nhiều tác động xấu trong dư luận xã hội. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản, chính sách, pháp luật của Nhà nước thể hiện rõ nguyên tắc bình đẳng nam nữ như: Hiến pháp 1992, Bộ Luật Lao động, Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ Luật dân sự, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình… đã ra đời và có hiệu lực thi hành để điều chỉnh, ngăn ngặn những hành vi bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các vấn đề liên quan đến gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình lồng nghép trong các phong trào, hoạt động xã hội nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống để ngăn chặn, làm giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình đang diễn ra trong các gia đình, góp phần xây dựng xã hội ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Để chung tay cùng với các Bộ, Ngành triển khai tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Tổng cục Hải quan đã đề nghị Thủ trưởng, trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan tổ chức triển khai hoạt động tuyên truyền về chủ đề tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở năm 2018 và bộ nhận diện truyền thông của tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Văn bản của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Tổng cục Hải quan còn đề nghị các đơn vị trong Ngành có trụ sở riêng thực hiện treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở đơn vị từ nay đến hết ngày 15/12/2018 với chủ đề “Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”./.

                                                                                               (ML)

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân