02:01 AM 01/11/2020
Tiếng Việt English
30/06/2020
902
Ngành Hải quan với công tác tuyên truyền năm 2020
Ngày 24 tháng 6 năm 2020 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4223/BC-TCHQ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tuyên truyền trên báo, đài 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ tuyên truyền 06 tháng cuối năm 2020 của Ngành Hải quan.

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, trong 06 tháng đầu năm 2020, công tác thông tin, truyền thông của ngành Hải quan đã được thường xuyên quan tâm, chú trọng, đạt hiệu quả tích cực. Nội dung và các hình thức tuyên truyền không ngừng đổi mới, phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Công tác phối hợp với báo, đài được thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, đồng thời chủ động tuyên truyền những vấn đề mới phát sinh với nhiều hình thức đa dạng. Công tác tuyên truyền đã giúp cộng đồng doanh nghiệp hiểu và phối hợp tích cực, giúp ngành Hải quan hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức Hải quan thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Báo cáo cũng xây dựng các nội dung tuyên truyền trọng tâm trong 06 tháng cuối năm 2020 như: tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa trong lĩnh vực Hải quan; tiếp tục tuyên truyền về kết quả và các giải pháp thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; tuyên truyền về công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, công tác xây dựng lực lượng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ…

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân