10:52 AM 26/11/2020
Tiếng Việt English
08/07/2019
1335
Ngày dân số thế giới 11 tháng 7
Ngày dân số thế giới là một sự kiện thường niên diễn ra vào ngày 11 tháng 7 hàng năm. Đây là dịp để toàn thế giới nâng cao nhận thức về vấn đề dân số toàn cầu, tự hào nhìn lại những thành tựu trong lĩnh vực dân số, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, cải thiện cuộc sống, nâng cao chất lượng cuộc sống và tuổi thọ của người dân, xây dựng thế giới ngày càng phát triển, an toàn và hạnh phúc.

Mốc thời gian và những con số

Dân số thế giới là tổng số người sống trên trái đất. Số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy, tính đến cuối năm 2018, dân số thế giới ước tính khoảng 7,7 tỷ người. Thế giới mất 200 nghìn năm lịch sử để đạt mốc dân số 1 tỷ người nhưng chỉ mất 200 năm để đạt mốc 8 tỷ người.

Dân số thế giới bắt đầu tăng lên vào cuối giai đoạn của căn bệnh Cái chết Đen (Black Death) hoành hành vào khoảng năm 1400 nhưng sau đó sụt giảm vì dịch bệnh trong thế kỷ XVII. Thời kỳ tốc độ tăng dân số cao nhất là vào những năm 1950 đến 1970 của thế kỷ XX, sau đó tốc độ tăng giảm vào thập niên đầu của thế kỷ XXI và theo dự báo, dân số thế giới sẽ tiếp tục tăng cho đến năm 2050 và đạt ngưỡng khoảng 9 tỷ người.

Số liệu thống kê vào tháng 3/2018 cho thấy 10 nước có dân số động nhất thế giới là Trung Quốc (khoảng 1,42 tỷ người, chiếm 18,4% dân số thế giới), Ấn Độ (khoảng 1,35 tỷ chiếm 17,8% dân số thế giới), Hoa Kỳ (khoảng 326 triệu chiếm 4,3% dân số thế giới), Indonexia ( khoảng 267 triệu chiếm 3,5% dân số thế giới), Brazin (khoảng 211 triệu chiếm 2,8% dân số thế giới), Pakistan (khoảng 201 triệu chiếm 2,6% dân số thế giới). Nigeria (khoảng 196 triệu chiếm 2,57% dân số thế giới), Bangladesh (khoảng 166 triệu chiếm 2,2% dân số thế giới), Nga (khoảng 144 triệu chiếm 1,9% dân số thế giới), Mexico (khoảng 131 triệu chiếm 1,7% dân số thế giới).

Việt Nam là quốc gia có dân số đông thứ 15 trên thế giới (chiếm 1,27% dân số thế giới) với tổng số dân khoảng 97 triệu người.

Quốc gia có dân số thấp nhất hiện nay là quần đảo Pitcairn với dân số vào là 50 người.

Nguồn gốc ra đời và ý nghĩa của ngày dân số thế giới

Hội nghị quốc tế về dân số đã chọn “Ngày 11/7 là ngày dân số thế giới” vì đây là ngày đặc biệt ý nghĩa khi vào ngày này năm 1987 em bé Mát –Tơ –Gát người Nam Tư – thành viên thứ 5 tỷ của thế giới ra đời.

Kỷ niệm “Ngày dân số thế gới” hàng năm nhằm làm cho mọi người có cái nhìn đúng đắn về dân số thế giới để có nhận thức, hành động đúng, tìm tòi, sáng tạo nhiều phương thức và biện pháp nhằm giảm nhanh tỷ lệ tăng dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống. Vấn đề dân số hiện nay đang là mối quan tâm của mọi người, mọi gia đình, mọi quốc gia và cộng đồng nhân loại.

Mối quan hệ giữa dân số và phát triển bền vững

Chúng ta có thể xóa bỏ đói nghèo cùng cực. Tuy nhiên để thực hiện được điều này chúng ta cần hiểu biết về mối quan hệ phức tạp giữa mức tăng dân số và phát triển kinh tế, dân số và giáo dục, dân số và y tế, dân số và môi trường, dân số và đô thị hóa…

Yếu tố cơ bản của tăng trưởng và phát triển nền kinh tế - xã hội là nguồn nhân lực, mà nguồn nhân lực luôn gắn liền với sự biến đổi dân số cả về số lượng lẫn chất lượng. Mục tiêu phát triển suy cho cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người. Mục tiêu đó chỉ đạt được khi quy mô dân số, tốc độ tăng trưởng dân số và sự phân bố dân cư và nguồn nhân lực thực sự phù hợp và tác động tích cực đến phát triển.

Để có sự phát triển bền vững, việc đáp ứng tăng nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống của các thế hệ hiện tại không ảnh hưởng đến thế hệ tương lai trên cơ sở sử dụng tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái và chất lượng của sự phát triển. Trong thực tế, các yếu tố dân số ảnh hưởng rất lớn đến tài nguyên thiên nhiên và trạng thái môi trường. Dân số phù hợp với sự phát triển đòi hỏi sự điều chỉnh các xu hướng dân số phù hợp với sự điều chỉnh của phát triển kinh tế - xã hội.

Việt Nam với công tác dân số

Với tư cách là thành viên của mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, trong những năm qua Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Đảng và Nhà nước ta luôn coi việc xóa đói giảm nghèo là mục tiêu phát triển cốt lõi, là nhân tố căn bản để đảm bảo công bằng xã hội và phát triển bền vững. Các hoạt động về dân số và sức khỏa sinh sản luôn dành được sự ưu tiên đặc biệt của xã hội. Mối quan hệ tương tác giữa dân số và phát triển kinh tế - xã hội bền vững luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định vấn đề dân số là cái gốc của mọi vấn đề, là nền tảng quan trọng trong phát triển bền vững quốc gia. Vì vậy Chính Phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh công tác dân số, sức khỏa sinh sản. Nghị Quyết số 21-NQ/TU nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo tiếp tục chuyển trọng tâm công tác dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa; tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế đảm bảo nguồn lực cho công tác dân số. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đảm bảo phát triển nhanh, bền vững.

Việt Nam với chương trình mục tiêu quốc gia “Dân số - kế hoạch hóa gia đình” đã giúp tốc độ tăng dân số được khống chế. Đây là tiền đề cho sự phát triển bền vững trong tương lai của đất nước. kết quả giảm sinh trong thời gian qua đã góp phần GDP bình quân đầu người 1% mỗi năm, tác động tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế và thành tựu xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

                                                                                                     (ML)

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân