03:13 AM 28/10/2020
Tiếng Việt English
23/06/2020
885
Ngày gia đình Việt Nam
Gia đình được coi như là một xã hội vi mô, thu nhỏ, là tổ chức của tế bào xã hội, là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Xã hội Việt Nam với nền văn minh lúa nước từ lâu đã sống định cư và lấy gia đình làm đơn vị gốc.Trải quan bao biến thiên của lịch sử, cho đến tận ngày nay, trên con đường đổi mới và tiếp cận với văn hóa phương tây, gia đình Việt Nam vẫn thắt chặt với làng, bản, khối phố, làng xã. Để có được điều này là nhờ chúng ta có một nền tảng văn hóa gia đình vững chắc.

1.     Lịch sử Ngày gia đình Việt Nam.

Đối với mỗi người Việt Nam, hai tiếng Gia đình vô cùng thiêng liêng và trân trọng. Gia đình là nơi ta lớn lên, là nơi che chở ta mỗi ngày, là nơi chúng ta tìm về sau bộn bề lo toan của cuộc đời. Nói về giá trị gia đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “ Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, hạt nhân của xã hội là gia đình”.

Ngày 28/6/2000 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55- CT/TWvề tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

 Ngày 04/5/2001, Thủ Tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về Ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ “… lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ chăm sóc và bảo vệ trẻ em, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”..

2.     Ý nghĩa Ngày gia đình Việt Nam

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương dùm bọc lẫn nhau thủy chung, hiếu nghĩa, cần cù, sáng tạo, kiên cường, bất khuất vượt qua khó khăn, thách thức đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đối nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn luôn là nhân tố quan trọng không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

          Ngày gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị gia đình - giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa của cha ông ta,  tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam.

          Là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

          Là dịp để các thành viên trong gia đình thể hiện sự quan tâm lẫn nhau, xã hội quan tâm đến thế hệ thanh, thiếu niên, đến những người không có gia đình, qua đó tạo sự gắn kết, sẻ chia trong mỗi gia đình và trong toàn xã hội.

3.     Ngày gia đình Việt Nam năm 2020:

Năm 2020 là năm kỷ niệm thứ 19 của ngày Gia đình Việt Nam. Ngày hội gia đình năm 2020 có chủ đề “ Bình an – Hạnh phúc”. Để nâng cao ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam, Chính phủ đã chỉ đạo các Ban, Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương căn cứ vào tình hình thực tế và đặc thù của đơn vị tổ chức tuyên truyền chủ đề Ngày gia đình Việt Nam thông qua các hình thức mít tinh, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, Thời gian cao điểm để tuyên truyền về ngày gia đình năm nay là từ ngày 16/6 đến ngày 24/6/2020.

                                                                                                       (ML)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân