01:32 AM 01/11/2020
Tiếng Việt English
26/02/2020
1450
Nhận thức được tầm quan trọng của đất ngập nước đối với con người và thiên nhiên
Đất ngập nước là vùng đất mà đất bị bão hòa có độ ẩm theo mùa hoặc vĩnh viễn. Các vùng này cũng có thể bị bao phủ một phần hay hoàn toàn bởi hồ cạn. Các vùng đất ngập nước bao gồm: đầm lầy, đồng lầy, đầm và bãi lầy hoặc hỗn hợp và tiểu loại bao gồm rừng ngập mặn, các loại rừng ngập nước. Nước trong vùng đất ngập nước có thể là nước măn, nước ngọt hoặc nước lợ. Các vùng đất ngập nước được xem là có sự đa dạng sinh học cao nhất trong tất cả các hệ sinh thái. Thực vật trong vùng ngập nước bao gồm thực vật ngập mặn, súng, cỏ nến, lau, thông rụng lá, thông đen, bách, bạch đàn và các loài khác. Động vật bao gồm các loài khác nhau như lưỡng cư, rùa, chim, côn trùng và động vật có vú.

Vùng đất ngập nước đảm bảo nguồn cấp nước cho thế giới 

Vùng đất ngập nước chỉ chiếm 0.75% lượng nước ngọt thế giới nhưng lại trực tiếp cấp nước cho các hoạt động của con người. Ước tính có khoảng 2 tỉ người sẽ không được tiếp cận với nguồn nước đảm bảo vào năm 2025.

Những vùng đất ngập nước có thể lọc các chất độc hại 

80% lượng nước thải thải thẳng ra ngoài môi trường tự nhiên mà không được xử lý. Các loài thực vật, động vật sống trong vùng đất ngập nước có thể lọc những chất độc hại ra khỏi môi trường nước.

Đất ngập nước lưu trữ carbon

Chỉ riêng đất mùn ở vùng đất ngập nước lưu trữ 30% lượng carbon trong đất. Gấp đôi lượng carbon lưu trữ trong các khu rừng, việc này có thể giúp chống lại các tác động của biến đổi khí hậu. 

Đất ngập nước là vùng dự phòng giảm thiểu thiên tai

Những vùng đất ngập nước chính là những vùng đệm giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực trong điều kiện thời tiết cực đoan. Chúng lưu trữ nước mưa, nước chảy tràn khi mưa bão giúp giảm lũ lụt và hỗ trợ cấp nước  khi hạn hán.

Đất ngập nước là vùng đảm bảo đa dạng sinh học

Những vùng đất ngập nước là môi trường sống của hơn 100.000 loài sinh vật.  

Đất ngập nước đảm bảo nguồn cung cấp thức ăn 

Những vùng đất ngập nước là môi trường quan trọng cung cấp thức ăn, nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp như cá, trồng cây lương thực…

Đất ngập nước tạo nên các nguồn sinh kế 

Những vùng đất ngập nước có khả năng mang  lại sinh kế cho khoảng 61,8 triệu người đang trực tiếp mưu sinh từ các nguồn lợi thủy sản và dịch vụ về nước.

(MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân