01:56 PM 17/09/2021
Tiếng Việt English
26/05/2021
1685
Phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
Nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý nghĩa, trách nhiệm của các tập thể, các cá nhân cán bộ công chức (CBCC) toàn Cục trong công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); đảm bảo cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe CBCC nhất là trong công tác phòng chống dịch Covid-19 hiện nay, Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Cục Hải quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ 5 năm 2021 từ ngày 01/05/2021 đến ngày 31/5/2021

Theo kế hoạch, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tập trung triển khai các hoạt động:

1. Tuyên truyền thông tin về ATVSLĐ đến các đơn vị và toàn thể CBCC. Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở chỉ đạo các Tổ công đoàn triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức của tất cả CBCC về công tác  ATVSLĐ. Từng CBCC phải chủ động nghiên cứu về chính sách, pháp luật và kiến thức về ATVSLĐ thông qua khai thác thông tin trên các trang web thông tin điện tử, các mạng xã hội và qua các phương tiện thông tin đại chúng

2. Đẩy mạnh phòng trào thi đua trong công tác ATVSLĐ phù hợp với thực tiễn của đơn vị như: phát động phong trào “Xanh – sạch – đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; các Tổ Công đoàn và CBCC trong toàn Cục luôn thường xuyên dọn dẹp vệ sinh trụ sở, sắp xếp khu vực vị trí làm việc sạch sẽ, ngăn nắp; Tổ Công đoàn Hải quan Phú Mỹ tổ chức trồng cây xanh tại trụ sở Chi cục; tham gia đầy đủ thực hiện các Chương trình ATVSLĐ do các cơ quan đoàn thể địa phương tổ chức...

3. Treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở Cục Hải quan Tỉnh và các đơn vị có trụ sở riêng với khẩu hiệu “Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2021”

Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ là một hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền đẩy mạnh hoạt động Công đoàn trong công tác ATVSLĐ, nâng cao nhận thức của mọi người về công tác ATVSLĐ, góp phần hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

 

Tin khác