09:36 AM 03/03/2021
Tiếng Việt English
07/08/2019
3064
Phương thức nộp thuế mới cho doanh nghiệp - Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu
Triển khai hoạt động “Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020” theo Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2015 của Chính phủ; Nghị quyết 19-2017NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Tổng cục Hải quan đã có Quyết định 2082/QĐ-TCHQ ngày 21/6/2017 phê duyệt đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7” (gọi tắt là đề án Nộp thuế và thông quan 24/7), với mục tiêu tổng quát là tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế có thể nộp tiền thuế vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, …, qua đó rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp xuống bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đề án đã đi vào triển khai thực hiện từ cuối tháng 11/2017 (chính thức ngày 25/11/2017). Cho đến nay đề án có sự tham gia của 22 Ngân hàng/ 40 Ngân hàng có ký thỏa thuận phối hợp thu với ngành Hải quan; tại Cục Hải quan Tỉnh, tính từ ngày 01/01/2019 đến nay có 54 DN tham gia, với số giao dịch là 3.378 lượt với số thu nộp NSNN 3.131 tỷ VNĐ, chiếm gần 30% số thu của đơn vị.

Bước tiếp theo, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho người nộp thuế, Tổng cục Hải quan đã nâng cấp mở rộng đề án Nộp thuế và thông quan 24/7, với tên gọi là Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu; khi tham gia Chương trình, DN nhờ cơ quan hải quan sau khi phát sinh tờ khai nộp thuế thì chuyển thông tin số thuế phải nộp sang ngân hàng mà DN đã ủy quyền để trích nợ tài khoản thanh toán nợ thuế theo một định mức về tiền và khoảng thời gian nhất định. Việc mở rộng triển khai Chương trình nộp thuế này sẽ tạo thuận lợi tối  đa cho các DN thường xuyên làm thủ tục XNK có số lượng lớn tờ khai phải nộp thuế, có đủ năng lực tài chính, cụ thể: khi làm thủ tục với cơ quan hải quan, việc nộp thuế được cập nhật và xử lý hoàn toàn tự động trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan hải quan, DN chỉ phải thực hiện 1 lần đăng ký tham gia Chương trình và ủy quyền trích nợ với ngân hàng giữ tài khoản mà không phải thực hiện thêm các thao tác nào khác trên hệ thống của cơ quan hải quan cũng như của ngân hàng nhưng được thanh toán thuế, thông quan hàng hóa tự động cho nhiều tờ khai, trong hạn định về thời gian và số tiền thuế theo nội dung đăng ký.

Để triển khai Chương trình DN nhờ thu, Cục Hải quan Tỉnh đã chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc tuyên truyền phổ biến cho các DN có hoạt động XNK trên địa bàn và các ngân hàng phối hợp thu với cơ quan hải quan về cách thức và lợi ích mang lại khi tham gia Chương trình nhờ thu do Tổng cục Hải quan phát động, dự kiến thí điểm áp dụng từ ngày 15/9/2019; niêm yết quy trình, điều kiện và lợi ích, cách thức tham gia Chương trình trên trang thông tin điện tử của đơn vị và tại các nơi làm thủ tục hải quan. Đối với các DN có hoạt động XNK, phát sinh nghĩa vụ nộp NSNN thường xuyên, Lãnh đạo các Chi cục Hải quan phảichủ động gặp gỡ để vận động, tuyên truyền các DN này tham gia ngay khi chương trình được triển khai.

(MP - Ánh Phượng)

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân